Gutt 9 år med feber og generell dårlig almenntilstand
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Adrian 9år, kom hjem fra skolen og klaget over at han følte seg dårlig
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Adrian 9år kom fra skolen forkjølt og følte seg "veldig dårlig" som han sa. Utover formiddag og ettermiddag steg temperaturen jevnt og trutt. Temperaturen var 39,5 da jeg begynte behandlingen. Utførte Øb 15ganger, Ø 15ganger, A 15ganger, Kb 15ganger. Da begynte svetten å piple på ham, hele kroppen ble våt.
Resultat:
Innen en halv time var temperaturen nede i det normale og han følte seg ikke så dårlig lenger selv om han fremdeles var forkjølet. Det ble utført PR på ham ca. hver time resten av dagen.