Opprettet
2004-01-17T18:01
Din rolle
Terapeut
Svein Skjellanger
Kategori
Overskrift
Har MS
Beskrivelse av problemet
Smerter i ene foten
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Klienten, som har MS, hadde sterk smerte i ene foten.
Resultat
Etter behandling med TFT ble denne smerten noe redusert. Klienten rapporterte derimot at den største effekten kanskje var at han følte seg mye roligere. Bekymring for egen sykdom ble betraktelig redusert.
Har MS
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Smerter i ene foten
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten, som har MS, hadde sterk smerte i ene foten.
Resultat:
Etter behandling med TFT ble denne smerten noe redusert. Klienten rapporterte derimot at den største effekten kanskje var at han følte seg mye roligere. Bekymring for egen sykdom ble betraktelig redusert.