Har MS
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Smerter i ene foten
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten, som har MS, hadde sterk smerte i ene foten.
Resultat:
Etter behandling med TFT ble denne smerten noe redusert. Klienten rapporterte derimot at den største effekten kanskje var at han følte seg mye roligere. Bekymring for egen sykdom ble betraktelig redusert.