Heisskrekk
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Dette er aldeles forferdelig, fortalte hun meg. Det kommer aldri til å gå. Jeg har en gang måttet skifte jobb p.g.a. av akkurat denne heisfobien.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Det var mye sterke følelser underveis. Hun fikk øye på sine "forvridde" tankemønstre men disse endret seg raskt da følelesene ble banket ned. Det kom også fram flere traumatiske episoder fra tidlig i livet.
Resultat:
Som avslutning på behandlingene kjørte vi heis. Først vi to sammen. Deretter hun alene opp i 10.etg. Uten problemer. Heis er ikke lenger et problem.