Hetetokter
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Dette var en dame i slutten av 40 årene. Hun hadde veldig plagsomme hetetokter, spesielt i stressede situasjoner
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Hun greide lett å visualisere seg inn i en situasjon hvor hetetoktene var meget plagsomme, en 10er. brukte her de fire vanlige punktene og reverseringspunktet. Følelsen av ubehag slapp lett taket og hun havnet ned på en 1er.
Resultat:
Hun har ikke hatt plager med hetetokter etterpå. Har dunker seg selv regelmessig