Opprettet
2003-02-09T13:02
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Inger D.Wullum.
Kategori
Smerter
Overskrift
Hodepine.og migrene
Beskrivelse av problemet
Kvinne 52 år vært plaget med hodepine i over 30 år. Har vekselvis både migrene og spenningshodepine. Må bruke mye medisiner for å fungere i jobb og hverdagsliv. Det blir likevel en del fravær i forbindelse med jobben og hun går glipp av sosiale begivenheter hun har gledet seg til.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Vi hadde avtalt at hun skulle ringe til meg en dag hun hadde hodepine, og la være å ta noe smertestillende før vi hadde prøvd tankefeltterapi. Jeg dro hjem til henne,og hun beskrev hodepinen denne gang som migreneliknende, sittende i venstre del av bakhodet og over venstre øye. Innhentet SUD på minst 10 over hvor sterkt ubehag hun følte. Jeg brukte vanlig algoritme for smerte, og begynte å banke 50 ganger på gamutpunktet,så kragebeinet , ny SUD fremdeles 10.Prøvde prosedyren for spesifikk reversering, banket 15 ganger på håndkanten. Ettter å ha gjentatt gamut og kragebein, var SUD fremdeles minst 9.Ble litt motløs selv, men prøvde å korrigere for gjentagende reversering, ved å massere det ømme punktet på brystet. Gjentok gamut 50ggr. og kragebein. Nå ble SUD oppgitt til under 8, og hun mente hodepinen hadde flyttet seg. Gikk over til 9G,og hun beskrev etterhvert at det ble vanskelig å finne hvor hodepinen befant seg. Etter et par omganger med gamutpunktet,kragebein og 9G, var SUD nede på 1.Hun følte seg litt ør og tom i hodet, men smerten var borte. Vi avsluttet med gulv til tak øyerulling for å stabilisere SUD.
Resultat
Hodepinen kom ikke tilbake denne dagen, delv om hun ikke hadde tatt smertestillende.I etterkant har hun opplevd at hun fremdeles får migreneanfall, men sjeldnere,og det går ofte over ved at hun bruker tankefeltterapipå seg selv.Hun mener selv at hun er mindre borte fra jobb, og hun har behov for atskillig mindre smertestillende enn før.Alt i alt opplever hun en bedre livskvalitet.
Hodepine.og migrene
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne 52 år vært plaget med hodepine i over 30 år. Har vekselvis både migrene og spenningshodepine. Må bruke mye medisiner for å fungere i jobb og hverdagsliv. Det blir likevel en del fravær i forbindelse med jobben og hun går glipp av sosiale begivenheter hun har gledet seg til.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Vi hadde avtalt at hun skulle ringe til meg en dag hun hadde hodepine, og la være å ta noe smertestillende før vi hadde prøvd tankefeltterapi. Jeg dro hjem til henne,og hun beskrev hodepinen denne gang som migreneliknende, sittende i venstre del av bakhodet og over venstre øye. Innhentet SUD på minst 10 over hvor sterkt ubehag hun følte. Jeg brukte vanlig algoritme for smerte, og begynte å banke 50 ganger på gamutpunktet,så kragebeinet , ny SUD fremdeles 10.Prøvde prosedyren for spesifikk reversering, banket 15 ganger på håndkanten. Ettter å ha gjentatt gamut og kragebein, var SUD fremdeles minst 9.Ble litt motløs selv, men prøvde å korrigere for gjentagende reversering, ved å massere det ømme punktet på brystet. Gjentok gamut 50ggr. og kragebein. Nå ble SUD oppgitt til under 8, og hun mente hodepinen hadde flyttet seg. Gikk over til 9G,og hun beskrev etterhvert at det ble vanskelig å finne hvor hodepinen befant seg. Etter et par omganger med gamutpunktet,kragebein og 9G, var SUD nede på 1.Hun følte seg litt ør og tom i hodet, men smerten var borte. Vi avsluttet med gulv til tak øyerulling for å stabilisere SUD.
Resultat:
Hodepinen kom ikke tilbake denne dagen, delv om hun ikke hadde tatt smertestillende.I etterkant har hun opplevd at hun fremdeles får migreneanfall, men sjeldnere,og det går ofte over ved at hun bruker tankefeltterapipå seg selv.Hun mener selv at hun er mindre borte fra jobb, og hun har behov for atskillig mindre smertestillende enn før.Alt i alt opplever hun en bedre livskvalitet.