Opprettet
2011-04-03T22:04
Din rolle
Terapeut
Sonja Solstad
Kategori
Overskrift
Hodepine og sorg
Beskrivelse av problemet
Har vært plaget med hodepine etter hun mistet mora i 2006. Savnet etter mora.
Tidligere behandling/ medisinering
Hun hadde vært hos psykolog, leger flere ganger for å klare hverdagen bedre Men følte at hun til stadighet manglet energi og at hodepinen gjorde at hun ikke klarte å konsentrer seg om de daglige gjøremål som lekse og husarbeid.
Behandlings beskrivelse
Ved hennes første behandling januar 2009 hadde hun veldig vondt i hodet. Så jeg banket på smertepunktet og kravebeinet i ca 5 minutter så forsvant smerten. Tok da sorgen og savnet etter mora. Ba henne å se sin mor slik hun husket henne. I begynnelsen så jeg hun hadde det fælt. Tårene kom, men etter hvert så jeg at hun begynte å smile. Hun sa at hun så mora smilte og hadde det bra. Det var som om mora ga slipp på henne. Behandlingen tok 45 minutter. Brukte traume algoritmen øb,ø,a,kb,lif,tf.pf,9g,Avsluttet med gulv til tak øyerulling.
Resultat
Etter behandlingen følte hun seg mye lettere til sinns. Var som om mange kilo var løftet bort fra hennes skulder som hadde tynget henne ned.
Hodepine og sorg
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Har vært plaget med hodepine etter hun mistet mora i 2006. Savnet etter mora.
Tidligere behandling medisinering:
Hun hadde vært hos psykolog, leger flere ganger for å klare hverdagen bedre Men følte at hun til stadighet manglet energi og at hodepinen gjorde at hun ikke klarte å konsentrer seg om de daglige gjøremål som lekse og husarbeid.
Behandlings beskrivelse:
Ved hennes første behandling januar 2009 hadde hun veldig vondt i hodet. Så jeg banket på smertepunktet og kravebeinet i ca 5 minutter så forsvant smerten. Tok da sorgen og savnet etter mora. Ba henne å se sin mor slik hun husket henne. I begynnelsen så jeg hun hadde det fælt. Tårene kom, men etter hvert så jeg at hun begynte å smile. Hun sa at hun så mora smilte og hadde det bra. Det var som om mora ga slipp på henne. Behandlingen tok 45 minutter. Brukte traume algoritmen øb,ø,a,kb,lif,tf.pf,9g,Avsluttet med gulv til tak øyerulling.
Resultat:
Etter behandlingen følte hun seg mye lettere til sinns. Var som om mange kilo var løftet bort fra hennes skulder som hadde tynget henne ned.