Høydeskrekk
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Spesielt ubehagelig med broer
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
pr-ø-kb-9g-sek-ør
Resultat:
Merker at noe har skjedd, men tror ikke det kan skyldes behandlingen. Gjennomfører ny behandling ute på en bro, og det ender med an hun kan lene seg mot rekkverket å kikke ned i sjøen. Hun er selv meget forundret over resultatet.