Opprettet
-0001-11-30T00:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Morten Flagstad
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Høydeskrekken borte på 1 behandling
Beskrivelse av problemet
Klienten har høydeskrekk og klarer ikke å lene seg over et rekkverk eller lene seg ut av vinduer å se ned.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
1. Klienten går til et åpent vindu og får ubehaget inn i kroppen før han kommer helt frem. Setter oss ned et par meter fra vinduet. 2. Spør hvordan pasienten har det og hvordan kroppen føles akkurat nå. Klienten beskriver sin SUD til 8 og føler ubehaget sterkt. Klienten banker for fobien med Uø, A, Kb / 9G / Uø, A, Kb. SUD nå beskrevet til 7. Ingen endring i realiteten.. Utfører en PR1 og gjentar behandlingen. SUD endret seg nå til 5 etter bare Uø, A, Kb. Etter resten av algoritmen er utført indikeres en SUD på 2-3. Vi utfører en ny full sekvens og SUD er nå på null - ubehaget er borte fullstendig. Avslutter med en Ør.
Resultat
Vindustestene indikerer at han ikke lenger er redd for å lene seg ut. Han har igjen en fornuftig oppfattelse og respekt for høyder men har ikke lenger den alt overskyggende redselen lenger i systemet når han kommer til et vindu eller en avsats i et bygg med rekkverk mot et stor/høyt åpent rom over og under. Etter 14 dager er resultatet det samme. Fremdeles ikke noe tegn til høydeskrekken.
Høydeskrekken borte på 1 behandling
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten har høydeskrekk og klarer ikke å lene seg over et rekkverk eller lene seg ut av vinduer å se ned.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
1. Klienten går til et åpent vindu og får ubehaget inn i kroppen før han kommer helt frem. Setter oss ned et par meter fra vinduet. 2. Spør hvordan pasienten har det og hvordan kroppen føles akkurat nå. Klienten beskriver sin SUD til 8 og føler ubehaget sterkt. Klienten banker for fobien med Uø, A, Kb / 9G / Uø, A, Kb. SUD nå beskrevet til 7. Ingen endring i realiteten.. Utfører en PR1 og gjentar behandlingen. SUD endret seg nå til 5 etter bare Uø, A, Kb. Etter resten av algoritmen er utført indikeres en SUD på 2-3. Vi utfører en ny full sekvens og SUD er nå på null - ubehaget er borte fullstendig. Avslutter med en Ør.
Resultat:
Vindustestene indikerer at han ikke lenger er redd for å lene seg ut. Han har igjen en fornuftig oppfattelse og respekt for høyder men har ikke lenger den alt overskyggende redselen lenger i systemet når han kommer til et vindu eller en avsats i et bygg med rekkverk mot et stor/høyt åpent rom over og under. Etter 14 dager er resultatet det samme. Fremdeles ikke noe tegn til høydeskrekken.