Opprettet
Din rolle
Terapeut
Tove D. Dyrlid
Kategori
Overskrift
Høyt blodtrykk, press i hodet, noe potensproblemer
Beskrivelse av problemet
Mann,50 år, snekker. Høyt blodtrykk i ca 5 år,får medisiner for dette. Press/trykkfølelse i hodet. Noe potensproblemer,ca.6 mnd.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Klienten setter SUD til 8 m.h.t. trykk- og ubehagsfølelse i hodet. Jeg ber han fokusere på trykket i hodet og nøyaktig hvor det sitter, mens jeg banker på Gamutpunktet. Jeg banker ØB,Ø,uN, Kb,A , G-punkt. Gjentar 2 ggr.(jeg tok med punktet under nesen da jeg har erfart at dette hjelper på følelsesmessig uro) SUD går kun ned til 7. Jeg legger til G9 , gjentar hele algoritmen, og banker for PR på håndkanten. SUD går ikke ytterligere ned. P.g.a. tidsmangel må vi stoppe der. Klienter ringer senere på kvelden og forteller at følte seg mer opplagt enn på lenge
Resultat
Klienten ringer sent på kvelden etter at han var hos meg tidligere på dagen, og forteller at trykket i hodet var vesentlig mindre, og at han følte seg mer opplagt enn på lenge. Og ... potensproblemet hadde løst seg! Det tok altså flere timer e. behandling før effekt oppsto.SUD stoppet på 7 , likevel ble klienten mye bedre etterhvert. Jeg ser at dette ikke er uvanlig i forhold til mine erfaringer, at problemet ikke alltid løser seg under behandlingen, men trenger tid , noen ganger opp til flere dager, før effekten slår inn. Jeg har ikke fått ytterligere rapport, og vet ikke om bedringen vedvarte, eller om blodtrykket ble målt, og om det gikk ned.
Høyt blodtrykk, press i hodet, noe potensproblemer
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Mann,50 år, snekker. Høyt blodtrykk i ca 5 år,får medisiner for dette. Press/trykkfølelse i hodet. Noe potensproblemer,ca.6 mnd.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten setter SUD til 8 m.h.t. trykk- og ubehagsfølelse i hodet. Jeg ber han fokusere på trykket i hodet og nøyaktig hvor det sitter, mens jeg banker på Gamutpunktet. Jeg banker ØB,Ø,uN, Kb,A , G-punkt. Gjentar 2 ggr.(jeg tok med punktet under nesen da jeg har erfart at dette hjelper på følelsesmessig uro) SUD går kun ned til 7. Jeg legger til G9 , gjentar hele algoritmen, og banker for PR på håndkanten. SUD går ikke ytterligere ned. P.g.a. tidsmangel må vi stoppe der. Klienter ringer senere på kvelden og forteller at følte seg mer opplagt enn på lenge
Resultat:
Klienten ringer sent på kvelden etter at han var hos meg tidligere på dagen, og forteller at trykket i hodet var vesentlig mindre, og at han følte seg mer opplagt enn på lenge. Og ... potensproblemet hadde løst seg! Det tok altså flere timer e. behandling før effekt oppsto.SUD stoppet på 7 , likevel ble klienten mye bedre etterhvert. Jeg ser at dette ikke er uvanlig i forhold til mine erfaringer, at problemet ikke alltid løser seg under behandlingen, men trenger tid , noen ganger opp til flere dager, før effekten slår inn. Jeg har ikke fått ytterligere rapport, og vet ikke om bedringen vedvarte, eller om blodtrykket ble målt, og om det gikk ned.