Opprettet
Din rolle
Terapeut
Turid Sæthermoen
Kategori
Overskrift
Hundeskrekk
Beskrivelse av problemet
32- årig kvinne som har hundeskrekk. Hun bor innerst i en blindvei og hver dag må hun gå forbi naboens hus der de har to store hunder. Hun vet aldri om hundene står i bånd eller er løse. De har snakket med eieren av hundene om hennes hundeskrekk uten å komme noe vei. Eieren sier bare at hundene ikke er farlige. Kvinnen er livredd hver eneste dag hun må gå forbi hundene. Hun løper gjerne forbi, og har andre ganger ringt mannen sin for å få støtte. Dette er et stort problem for henne.
Tidligere behandling/ medisinering
Ingen tidligere behandling. Hun er ikke redd andres hunder så lenge hun slipper å ha kontakt med de, samt at hundene er på trygg avstand. Men slik situasjonen er, har hun blitt veldig redd nabohundene.
Behandlings beskrivelse
Forklarer kort hva TFT går ut på. Spør først hvor redd hun er for nabohundene og hvor i kroppen hun føler denne redselen. Hun beskriver redselen med form/farge og at den ligger som en klump i magen. SUD 10. Begynner med den Universelle Følelsesalgoritmen og gjør denne flere ganger samt PR1 samtidig som hun fokuserer på følelsen. Stiller mange spørsmål, bruker Problemenes Problem (PP). Følelsen forandrer form/farge og SUD reduseres til 5. Vi snakker litt videre og jeg spør om hun har opplevd noe med hunder tidligere i sitt liv. Da forteller hun at hun ble bitt av en hund da hun var 15 år. Jeg ber henne se situasjonen for seg- SUD10, samtidig som jeg bruker Traumealgoritmen, PR1 og Detaljenes Detalj (DD). Hun er i situasjonen, ser hunden komme mot seg osv. Jeg gjentar Traumealgoritmen flere ganger samt PR2. SUD går ned til 3 og vi tar 9G. Nå føler jeg meg helt fin, sier hun plutselig. Vi tar øyerulling to ganger og SUD er 0. Jeg stiller noen kontrollspørsmål igjen, men ingen tegn til frykt. Hun føler seg fri. Ved neste møte behandler vi følelsen av sinne overfor naboen. Fordi naboen ikke har tatt hensyn til hennes hundeskrekk har hun følt seg innestengt i sitt eget hus. Hun beskriver følelsen av sinne med form/farge og hvor den sitter. SUD 10. Bruker følelsesalgoritmen, PR1, sinne (Lif) og PP. Følelsen forsvinner gradvis og ender med SUD 0. Nå syns hun synd på hundene som har en så lite forståelsesfull eier, og det er jo ikke deres skyld. Hun blir lei seg på deres vegne. Behandler med Følelsesalgoritme og Tf. Hundene er jo bare snille. Avslutter med Øyerulling to ganger og SUD er 0. Kontrollspørsmål vedrørende naboen, hun er ikke sint lenger for naboen er jo bare dum, stakkars hunder. Kontrollspørsmål vedrørende hundene, men hun er ikke redd lenger. Hundene er jo egentlig snille. Jeg lærer henne den Universelle Følelsesalgoritmen, PR1 og PR2. Disse fungerte veldig bra på henne.
Resultat
Hun utbrøt ”Nå er jeg endelig fri!” og selv med kontrollspørsmål klarte jeg ikke lure frem noe frykt. Hun syns også bare synd på naboen som ikke forstår bedre, men gidder ikke bruke mer energi på henne.
Hundeskrekk
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
32- årig kvinne som har hundeskrekk. Hun bor innerst i en blindvei og hver dag må hun gå forbi naboens hus der de har to store hunder. Hun vet aldri om hundene står i bånd eller er løse. De har snakket med eieren av hundene om hennes hundeskrekk uten å komme noe vei. Eieren sier bare at hundene ikke er farlige. Kvinnen er livredd hver eneste dag hun må gå forbi hundene. Hun løper gjerne forbi, og har andre ganger ringt mannen sin for å få støtte. Dette er et stort problem for henne.
Tidligere behandling medisinering:
Ingen tidligere behandling. Hun er ikke redd andres hunder så lenge hun slipper å ha kontakt med de, samt at hundene er på trygg avstand. Men slik situasjonen er, har hun blitt veldig redd nabohundene.
Behandlings beskrivelse:
Forklarer kort hva TFT går ut på. Spør først hvor redd hun er for nabohundene og hvor i kroppen hun føler denne redselen. Hun beskriver redselen med form/farge og at den ligger som en klump i magen. SUD 10. Begynner med den Universelle Følelsesalgoritmen og gjør denne flere ganger samt PR1 samtidig som hun fokuserer på følelsen. Stiller mange spørsmål, bruker Problemenes Problem (PP). Følelsen forandrer form/farge og SUD reduseres til 5. Vi snakker litt videre og jeg spør om hun har opplevd noe med hunder tidligere i sitt liv. Da forteller hun at hun ble bitt av en hund da hun var 15 år. Jeg ber henne se situasjonen for seg- SUD10, samtidig som jeg bruker Traumealgoritmen, PR1 og Detaljenes Detalj (DD). Hun er i situasjonen, ser hunden komme mot seg osv. Jeg gjentar Traumealgoritmen flere ganger samt PR2. SUD går ned til 3 og vi tar 9G. Nå føler jeg meg helt fin, sier hun plutselig. Vi tar øyerulling to ganger og SUD er 0. Jeg stiller noen kontrollspørsmål igjen, men ingen tegn til frykt. Hun føler seg fri. Ved neste møte behandler vi følelsen av sinne overfor naboen. Fordi naboen ikke har tatt hensyn til hennes hundeskrekk har hun følt seg innestengt i sitt eget hus. Hun beskriver følelsen av sinne med form/farge og hvor den sitter. SUD 10. Bruker følelsesalgoritmen, PR1, sinne (Lif) og PP. Følelsen forsvinner gradvis og ender med SUD 0. Nå syns hun synd på hundene som har en så lite forståelsesfull eier, og det er jo ikke deres skyld. Hun blir lei seg på deres vegne. Behandler med Følelsesalgoritme og Tf. Hundene er jo bare snille. Avslutter med Øyerulling to ganger og SUD er 0. Kontrollspørsmål vedrørende naboen, hun er ikke sint lenger for naboen er jo bare dum, stakkars hunder. Kontrollspørsmål vedrørende hundene, men hun er ikke redd lenger. Hundene er jo egentlig snille. Jeg lærer henne den Universelle Følelsesalgoritmen, PR1 og PR2. Disse fungerte veldig bra på henne.
Resultat:
Hun utbrøt ”Nå er jeg endelig fri!” og selv med kontrollspørsmål klarte jeg ikke lure frem noe frykt. Hun syns også bare synd på naboen som ikke forstår bedre, men gidder ikke bruke mer energi på henne.