Opprettet
2003-02-12T22:02
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Jon Ingvald Håbrekke
Kategori
Lese/skrivevansker
Overskrift
Hvorfor brukes ikke dette mer???
Beskrivelse av problemet
Lillian (39 år) hadde dysleksi, sterke traumar etter overgrep i barndomen og angst for å få spørsmål i klasseromet.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Ved første konsultasjon las ho 89 ord pr. min. på lesetest, og det vart utført TFT for traumer. Ved 2. konsultasjonen ei veke seinare lærte ho kragebeinspusting og bruk av PR1 når ho skulle lese. Ho skulle bruke desse teknikkane dagleg mellom kvar konsultasjon.
Resultat
Etter første konsultasjon (traumebehandling) sov ho i 3 døgn (nokre oppvakningar for å drikke og gå på toalettet). På lesetest 4 veker etter første konsultasjon las ho 160 ord (brukte PR1) og 146 ord pr min utan aktiv bruk av TFT under lesetesten. Ho må bruke TFT vidare i ein periode for å oppnå tilfredsstillande forståing av det ho les, men også når det gjeld leseforståing gir ho tilbakemelding på at det er framgang.
Hvorfor brukes ikke dette mer???
Kategori:
Lese/skrivevansker
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Lillian (39 år) hadde dysleksi, sterke traumar etter overgrep i barndomen og angst for å få spørsmål i klasseromet.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Ved første konsultasjon las ho 89 ord pr. min. på lesetest, og det vart utført TFT for traumer. Ved 2. konsultasjonen ei veke seinare lærte ho kragebeinspusting og bruk av PR1 når ho skulle lese. Ho skulle bruke desse teknikkane dagleg mellom kvar konsultasjon.
Resultat:
Etter første konsultasjon (traumebehandling) sov ho i 3 døgn (nokre oppvakningar for å drikke og gå på toalettet). På lesetest 4 veker etter første konsultasjon las ho 160 ord (brukte PR1) og 146 ord pr min utan aktiv bruk av TFT under lesetesten. Ho må bruke TFT vidare i ein periode for å oppnå tilfredsstillande forståing av det ho les, men også når det gjeld leseforståing gir ho tilbakemelding på at det er framgang.