Irritasjon over naboer
Kategori:
Sinne/Hat/Irritasjon
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne, 67 år. Irritert og fortvilet over leieboere, av mange grunner. Felles gårdsplass. De har skrot stående der. Hun gruer seg til å dra hjem. "De har sikkert ikke rydda enda, som de har lovet i over 2 uker. Må vel ta det sjøl, som vanlig" Hun føler seg utnyttet og greier ikke å si fra.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Startet med SUD på 7-8. Jeg banket på de 4 hovedpunktene. Etter en liten stund fikk hun opparbeidet sinne, og fikk fri adgang til å kjefte og kalle dem hva hun ville i noen minutter. Så føyde jeg til lillefingerpkt. Avsluttet med 9 G, en runde til med de 4, og Ør. Hun kunne ikke gi meg noen SUD, men sa at hun så det hele liksom på avstand. Men så sa hun: "Det er jo helt greit når jeg sitter her hos deg, men det blir nok verre når jeg kommer hjem". (Apex)
Resultat:
Jeg ringte henne dagen etter og spurte hvordan det gikk. Hun hadde bare gått forbi skrotet, og det vedrørte henne ikke. Hun var ikke irritert i det hele tatt.