Klarer ikke sitte i ro
Kategori:
ADHD/Hyperaktivitet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Svært urolig klient med ADHD som skulle trene Nevro Feedback -Bio Feedback. Klenten hadde storeproblemer med å sitte rolig i 20 min. for å trene.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg startet med behandling på traume, frykt under arm og harmoni pkt. Brukte også ømhetspunktet som jeg maserte. Jeg viste klienten dette og han fortsatte selv å masere på på ømhetspunktet og reverseringspunktet.
Resultat:
Etter kort tid var klienten rolig og kunne starte sin NF trening. For første gang fikk han trening i 20 min sammenhengende og best av alt med mye bedre resultater. Dette er fantastisk og viser igjen TFT sin fleksibilitet og effekt både på selve symptonene(uro) og som bidrag til andre metoder silk at de før større effekt.