Opprettet
2003-12-08T22:12
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Kjerstin Holm Carlsen
Kategori
Annet
Overskrift
Kollega utløser angst
Beskrivelse av problemet
Problemer med å utføre arbeid pga negative følelser for kollega. Arbeidet innebar bl.a. foredrag i forsamlinger, men klienten reagerte så sterkt hvis en spesiell kollega var tilstede, at han fikk pustevansker og svettetokter. Han følte ikke han fikk frem det han ville si og alt fokuset var på kollegaen som han opplevde som arrogant og selvgod. Pasienten fikk mindreverdighetsfølelse i møte med kollegaen, selv om han fornuftsmessig visste han ikke hadde grunn til det.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Klienten fikkk frem sterke føleleser når han tenkte på kollegaen. Han kjente det også fysisk i kroppen ved at han spente muskler, pustet overflatisk, svettet i hendene. Når han snakket om de kroppslige symptomene, bruke jeg smertealgoritmen helt til spenningene forsvant. Jeg brukte også traumealgoritmen når han fortalte om episoder som hadde skjedd og som han mente kunne forklare mindreverdighetsfølelesen. Det ble ikke naurlig å spørre om SUD fordi klienten hele tiden fortalte og veklset mellom de fysiske symptonene og de negative erfaringene. Han var veldig konsentrert. Jeg brukte PR punktene innimellom nærmest for sikkerhetsskyld. Innledningsvis spurte jeg imidlertid hvordan han ville følt det hvis kollegaen hadde banket på døren akkurat da. Klienten merket symptomene med en gang. Etter behandlingen kommenterte han selv: "I sted, da jeg satt der og ble dunket på, orket jeg ikke tanken på at han skulle komme inn døren. Nå når jeg sitter her (i en annen stol) føler jeg det hadde vært helt greit".
Resultat
Klienten opplevde effekt av behandlingen. Han har brukt traumealgoritmen på seg selv en gang senere i en aktuell situasjon. Han har også brukt den noen ganger etter at han har følt seg mislykket i arbeidet. Han fikk kun en behandling av undertegnede og har den senere tid følt seg så bra at han ikke har hatt bruk for egenbehandling heller.
Kollega utløser angst
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Problemer med å utføre arbeid pga negative følelser for kollega. Arbeidet innebar bl.a. foredrag i forsamlinger, men klienten reagerte så sterkt hvis en spesiell kollega var tilstede, at han fikk pustevansker og svettetokter. Han følte ikke han fikk frem det han ville si og alt fokuset var på kollegaen som han opplevde som arrogant og selvgod. Pasienten fikk mindreverdighetsfølelse i møte med kollegaen, selv om han fornuftsmessig visste han ikke hadde grunn til det.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten fikkk frem sterke føleleser når han tenkte på kollegaen. Han kjente det også fysisk i kroppen ved at han spente muskler, pustet overflatisk, svettet i hendene. Når han snakket om de kroppslige symptomene, bruke jeg smertealgoritmen helt til spenningene forsvant. Jeg brukte også traumealgoritmen når han fortalte om episoder som hadde skjedd og som han mente kunne forklare mindreverdighetsfølelesen. Det ble ikke naurlig å spørre om SUD fordi klienten hele tiden fortalte og veklset mellom de fysiske symptonene og de negative erfaringene. Han var veldig konsentrert. Jeg brukte PR punktene innimellom nærmest for sikkerhetsskyld. Innledningsvis spurte jeg imidlertid hvordan han ville følt det hvis kollegaen hadde banket på døren akkurat da. Klienten merket symptomene med en gang. Etter behandlingen kommenterte han selv: "I sted, da jeg satt der og ble dunket på, orket jeg ikke tanken på at han skulle komme inn døren. Nå når jeg sitter her (i en annen stol) føler jeg det hadde vært helt greit".
Resultat:
Klienten opplevde effekt av behandlingen. Han har brukt traumealgoritmen på seg selv en gang senere i en aktuell situasjon. Han har også brukt den noen ganger etter at han har følt seg mislykket i arbeidet. Han fikk kun en behandling av undertegnede og har den senere tid følt seg så bra at han ikke har hatt bruk for egenbehandling heller.