Opprettet
2004-04-16T16:04
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Kirsti Fønhus
Kategori
Annet
Overskrift
Konsentrasjon
Beskrivelse av problemet
Foretningsmann greide ikke å konsentrere seg om arbeidet samtidig som han ventet på resultat etter en rettssak ang. salg av en foretningsgård. Tankene kretset stadig rund hva advokatene hadde sagt og ikke sagt, og om hva han selv ikke hadde fått frem i rettssalen.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Før behandling var sud 10! Mannen ble behandlet med stress-algoritmen. Etter noen runder ble han roligere, men mente det trolig var fordi jeg hadde avledet han! Som behandler vet jeg at dette er en vanlig reaksjon. Noen dager senere ble han ringt opp og spurt om konsentrasjonsevnen var endret. Svaret var da at noe måtte ha skjedd under behandlingen, for i tiden etter hadde forretningsmannen nesten glemt bort saken mens han var opptatt med sitt daglige arbeid. Han snakket ikke lenger om rettsaken, og svaret fra retten fikk bli som den ble.
Resultat
I senere samtaler har det kommet fram at mannen delvis tapte saken, men følte ingen interesse for å anke. Han betalte sin del og er ferdig med hele.
Konsentrasjon
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Foretningsmann greide ikke å konsentrere seg om arbeidet samtidig som han ventet på resultat etter en rettssak ang. salg av en foretningsgård. Tankene kretset stadig rund hva advokatene hadde sagt og ikke sagt, og om hva han selv ikke hadde fått frem i rettssalen.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Før behandling var sud 10! Mannen ble behandlet med stress-algoritmen. Etter noen runder ble han roligere, men mente det trolig var fordi jeg hadde avledet han! Som behandler vet jeg at dette er en vanlig reaksjon. Noen dager senere ble han ringt opp og spurt om konsentrasjonsevnen var endret. Svaret var da at noe måtte ha skjedd under behandlingen, for i tiden etter hadde forretningsmannen nesten glemt bort saken mens han var opptatt med sitt daglige arbeid. Han snakket ikke lenger om rettsaken, og svaret fra retten fikk bli som den ble.
Resultat:
I senere samtaler har det kommet fram at mannen delvis tapte saken, men følte ingen interesse for å anke. Han betalte sin del og er ferdig med hele.