Opprettet
Din rolle
Terapeut
Vigdis Solheim
Kategori
Overskrift
konsentrasjonsproblemer
Beskrivelse av problemet
kvinne med konsentrasjonsproblemer.mener at hun alltid har hatt det.Har mye å gjøre, familie, fulltidstilling og kveldsskole.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Ber henne forestille seg en situasjon med den aktuelle problemstilling. mens jeg går på øb, ø, a og kb som repeteres flere ganger uten at det skjer stor endring, sud 8 Etter reversering i kombinasjon med kb, faller sud til 4. 9- G sud 2 gjentar reversering, og hun klarer ikke å forestille seg problemet med konsentrasjonsvansker. Avslutter med ør.
Resultat
Hun hadde en eksamen en tid etter, og sa etterpå at for første gang i sitt liv opplevde hun å kunne så mye om et emne at hun hadde problemer med å avgrense. Hun synes behandlingen har gitt henne flere positive ringvirkninger i og med at hennes konsentrasjonsevne er betydelig forbedret.
konsentrasjonsproblemer
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
kvinne med konsentrasjonsproblemer.mener at hun alltid har hatt det.Har mye å gjøre, familie, fulltidstilling og kveldsskole.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Ber henne forestille seg en situasjon med den aktuelle problemstilling. mens jeg går på øb, ø, a og kb som repeteres flere ganger uten at det skjer stor endring, sud 8 Etter reversering i kombinasjon med kb, faller sud til 4. 9- G sud 2 gjentar reversering, og hun klarer ikke å forestille seg problemet med konsentrasjonsvansker. Avslutter med ør.
Resultat:
Hun hadde en eksamen en tid etter, og sa etterpå at for første gang i sitt liv opplevde hun å kunne så mye om et emne at hun hadde problemer med å avgrense. Hun synes behandlingen har gitt henne flere positive ringvirkninger i og med at hennes konsentrasjonsevne er betydelig forbedret.