Opprettet
2003-10-23T19:10
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Øivind Thoresen 95207385
Kategori
Annet
Overskrift
Kontrollbehovet forsvant
Beskrivelse av problemet
Stort problem i forhold til det å ikke ha kontroll. Stoler ikke på andre enn seg selv. Første behandling tok for seg følgende situasjon. Hun har et sterkt behov for å kontrollere at barna har det de skal i skolesekken før de forlater hjemmet om morgenen. Det holder ikke at mann og barn sammen har funnet sekken i orden. Hun må se det selv.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Klienten ble spurt hvor stort dette kontrollbehovet var i dette tilfellet. I skalaen fra 1 til 10 ga det en SUD på 8 og vi startet behandlingen
Resultat
Har i ettertid ikke hatt behov for å kontrollere dette. To uker etter behandlingen ble hun spurt om dette problemet. Hun ble da noe overrasket fordi hun faktisk hadde glemt at det tidligere hadde vært et problem.
Kontrollbehovet forsvant
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Stort problem i forhold til det å ikke ha kontroll. Stoler ikke på andre enn seg selv. Første behandling tok for seg følgende situasjon. Hun har et sterkt behov for å kontrollere at barna har det de skal i skolesekken før de forlater hjemmet om morgenen. Det holder ikke at mann og barn sammen har funnet sekken i orden. Hun må se det selv.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten ble spurt hvor stort dette kontrollbehovet var i dette tilfellet. I skalaen fra 1 til 10 ga det en SUD på 8 og vi startet behandlingen
Resultat:
Har i ettertid ikke hatt behov for å kontrollere dette. To uker etter behandlingen ble hun spurt om dette problemet. Hun ble da noe overrasket fordi hun faktisk hadde glemt at det tidligere hadde vært et problem.