Kontrollbehovet forsvant
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Stort problem i forhold til det å ikke ha kontroll. Stoler ikke på andre enn seg selv. Første behandling tok for seg følgende situasjon. Hun har et sterkt behov for å kontrollere at barna har det de skal i skolesekken før de forlater hjemmet om morgenen. Det holder ikke at mann og barn sammen har funnet sekken i orden. Hun må se det selv.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten ble spurt hvor stort dette kontrollbehovet var i dette tilfellet. I skalaen fra 1 til 10 ga det en SUD på 8 og vi startet behandlingen
Resultat:
Har i ettertid ikke hatt behov for å kontrollere dette. To uker etter behandlingen ble hun spurt om dette problemet. Hun ble da noe overrasket fordi hun faktisk hadde glemt at det tidligere hadde vært et problem.