Opprettet
2002-05-31T13:05
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Lill-Heidi Olsen
Kategori
Annet
Overskrift
Kotroll
Beskrivelse av problemet
Kvinne, 52, ingen problemer ble det påstått, dette viste seg å være ukorrekt.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Hun hadde ingenting å jobbe med men hun kunne tenke seg å få til å slippe kontroll mere når hun hadde sex. Vi jobbet litt med dette men jeg skjønte kjapt at det lå et eller annet i dette med kontroll. Jeg spurte om diverse ting i forbindelse med kontroll og livet hennes. Hun mente alt dette var greit men da vi kom inn på hennes forhold til sin voksne sønn forandret holdningen hennes seg totalt. Jeg skjønte da at det lå et eller annet her. Jeg spurte en del spørsmål rundt dette og det viste seg at hun hadde store problemmer med å `slippe taket` på han. Så snart vi kom inn på sønnen var vi oppe i 10 dette skjønte jeg etter som klienten gråt, men etter kun kort tid med behandling slappet hun betraktelig av og vi var nede på 2-3 etter kun kort tid. Hun følte allerede etter kort tid at hun kunne slippe `taket` på han. TFT er helt fantastisk, en går fra gråt til latter på kun få minutter!
Resultat
Kom dagen etter på og alt var lettere og humøret steget betraktelig. Dette har vart
Kotroll
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne, 52, ingen problemer ble det påstått, dette viste seg å være ukorrekt.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Hun hadde ingenting å jobbe med men hun kunne tenke seg å få til å slippe kontroll mere når hun hadde sex. Vi jobbet litt med dette men jeg skjønte kjapt at det lå et eller annet i dette med kontroll. Jeg spurte om diverse ting i forbindelse med kontroll og livet hennes. Hun mente alt dette var greit men da vi kom inn på hennes forhold til sin voksne sønn forandret holdningen hennes seg totalt. Jeg skjønte da at det lå et eller annet her. Jeg spurte en del spørsmål rundt dette og det viste seg at hun hadde store problemmer med å `slippe taket` på han. Så snart vi kom inn på sønnen var vi oppe i 10 dette skjønte jeg etter som klienten gråt, men etter kun kort tid med behandling slappet hun betraktelig av og vi var nede på 2-3 etter kun kort tid. Hun følte allerede etter kort tid at hun kunne slippe `taket` på han. TFT er helt fantastisk, en går fra gråt til latter på kun få minutter!
Resultat:
Kom dagen etter på og alt var lettere og humøret steget betraktelig. Dette har vart