Opprettet
2005-11-23T22:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Linda Gundersen
Kategori
Lese/skrivevansker
Overskrift
Kroppen kan hjelpe seg selv
Beskrivelse av problemet
Alexander er 8 år og er veldig urolig og har lese og skrivevansker. Vanskelig for å konsentrere seg.
Tidligere behandling/ medisinering
Har besøkt psykolog som sier han kan starte på medisiner for ADHD dersom begge foreldre tillater dette.
Behandlings beskrivelse
Dag 1. Problemet med denne å behandle denne pasienten er at han selv ikke kan forklare sitt problem. Språk og alder er nok et problem. Han er vel heller ikke klar over sitt problem. Mamma er det. Jeg er avhengig av hva moren forteller meg. Han snakker helst spansk og svensk, og vi må snakke spansk, norsk og svensk for å kommuniserer i detaljer. Så i løpet av bahandlingen må jeg stole på intuisjoenen min .Alexander har vanskeligheter med å sitte stille og å konsentrere seg. Han klarer ikke å huske det han leser dersom vi går over teksten etter leseprøve. Han fokuserer ikke. Er konstant i bevegelse når vi begynner. SUD er rød mann når jeg spør hvordan han føler når han leser og skal fortelle om det etterpå. Vi begynner med å lese teksten i skoleboken. Han leser sakte og ujevnt. Han har store vanskeligheter med å fortelle hva han har lest etterpå . Jeg tar utgangspunkt i at han kan være psykologis reversert. Jeg behandler PR punktet flere ganger før vi leser en gang og Gammut punkt og en G9 mens jeg banker på smertepunktet. Deretter gjør vi en øyerulling. Vi leser en gang til en annen tekst og når han blir spurt om SUD så er den nå ”blå mann”. Han banker selv på PR1 under lesingen av teksen som vi gjør igjen. Han forteller hva han husker fra teksten. Jeg syntes han husker bedre og leser bedre. Hvilken farge mann velger han nå? Nå mener han at han føler at ”grønn mann” er riktig for han akkurat nå. Vi leser et par ganger til og går igjennom tekster. Han banker fortsatt på PR1.. SUD blir stående på ”grørnn mann” så jeg velger å ta kraveben massasje og en øye gulv tak. Vi leser tektsen en gang til og hukommelse. Når jeg spør om SUD nå så mener Alexander at nå har det kommet til grå mann igjen!. Vi banker heletiden på Gammut punktet. Deretter gjør vi en øyerulling fra gulv tak. Vi leser teksten og går igjennom det han husker. Etter en G9 og deretter ber jeg han banke på punktet under nesen men han tenker på hvordan han føler for når han leser nå. Når vi nå gjør gulv til tak øyerulling. Vi leser en gang til å prøver å gå igjennom teksten for å huske den. Når vi nå ser på hvilken mann han syntes passer for hvordan han føler når han leser. Nå er han sikker på at han vil velge Gul!Dag 2 Alexander leser tekster igjen og skal gjenfortelle hva han har lest. Når han er ferdig så forteller han at SUD følelsen ved å lese og fortelle er Blå mann. Deretter forteller han meg at han liker å se på film. Jeg vil at han skal fortelle meg hvilken film som er den fineste filmen han vet. Han sier at det er Spiderman. For å se hvor konsentrert han er. I begynnelsen larer han ikke fortelle meg noe. ...”vet ikke....hvorfor jeg liker den, eller hva jeg liker”.... Etter detter behandler vi med Gammut punkt, G9 og kravebenpusting.. jeg spør han igjen om å fortelle meg om filmen og hva som er fin men hovedpersonen. ”Spiderman er sterk og er en helt! Etc. nå husker han hva han liker ved filmen og forteller gjerne! Når vi nå spør om om SUD så er det grønn mann.. Gjør kravebenspusting to ganger . Deretter er det blå mann, men får ikke SUD ned i Gul mann denne dagen men er fornøyd med resultatet.
Resultat
Kommentar fra Alexanders mamma: Etter behandlingene er Alexander mer konsentrert og gjør lekser frivillig og lett. Han er roligere og hjelper gjerne til. Tar ansvar for sine handlinger i større grad. Er ikke så vanskelig å håndtere som før. Han gjør lekser før han blir bedt om det. Ser også forandringer i hans oppførsel Mer rolig og harmonisk.
Kroppen kan hjelpe seg selv
Kategori:
Lese/skrivevansker
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Alexander er 8 år og er veldig urolig og har lese og skrivevansker. Vanskelig for å konsentrere seg.
Tidligere behandling medisinering:
Har besøkt psykolog som sier han kan starte på medisiner for ADHD dersom begge foreldre tillater dette.
Behandlings beskrivelse:
Dag 1. Problemet med denne å behandle denne pasienten er at han selv ikke kan forklare sitt problem. Språk og alder er nok et problem. Han er vel heller ikke klar over sitt problem. Mamma er det. Jeg er avhengig av hva moren forteller meg. Han snakker helst spansk og svensk, og vi må snakke spansk, norsk og svensk for å kommuniserer i detaljer. Så i løpet av bahandlingen må jeg stole på intuisjoenen min .Alexander har vanskeligheter med å sitte stille og å konsentrere seg. Han klarer ikke å huske det han leser dersom vi går over teksten etter leseprøve. Han fokuserer ikke. Er konstant i bevegelse når vi begynner. SUD er rød mann når jeg spør hvordan han føler når han leser og skal fortelle om det etterpå. Vi begynner med å lese teksten i skoleboken. Han leser sakte og ujevnt. Han har store vanskeligheter med å fortelle hva han har lest etterpå . Jeg tar utgangspunkt i at han kan være psykologis reversert. Jeg behandler PR punktet flere ganger før vi leser en gang og Gammut punkt og en G9 mens jeg banker på smertepunktet. Deretter gjør vi en øyerulling. Vi leser en gang til en annen tekst og når han blir spurt om SUD så er den nå ”blå mann”. Han banker selv på PR1 under lesingen av teksen som vi gjør igjen. Han forteller hva han husker fra teksten. Jeg syntes han husker bedre og leser bedre. Hvilken farge mann velger han nå? Nå mener han at han føler at ”grønn mann” er riktig for han akkurat nå. Vi leser et par ganger til og går igjennom tekster. Han banker fortsatt på PR1.. SUD blir stående på ”grørnn mann” så jeg velger å ta kraveben massasje og en øye gulv tak. Vi leser tektsen en gang til og hukommelse. Når jeg spør om SUD nå så mener Alexander at nå har det kommet til grå mann igjen!. Vi banker heletiden på Gammut punktet. Deretter gjør vi en øyerulling fra gulv tak. Vi leser teksten og går igjennom det han husker. Etter en G9 og deretter ber jeg han banke på punktet under nesen men han tenker på hvordan han føler for når han leser nå. Når vi nå gjør gulv til tak øyerulling. Vi leser en gang til å prøver å gå igjennom teksten for å huske den. Når vi nå ser på hvilken mann han syntes passer for hvordan han føler når han leser. Nå er han sikker på at han vil velge Gul!Dag 2 Alexander leser tekster igjen og skal gjenfortelle hva han har lest. Når han er ferdig så forteller han at SUD følelsen ved å lese og fortelle er Blå mann. Deretter forteller han meg at han liker å se på film. Jeg vil at han skal fortelle meg hvilken film som er den fineste filmen han vet. Han sier at det er Spiderman. For å se hvor konsentrert han er. I begynnelsen larer han ikke fortelle meg noe. ...”vet ikke....hvorfor jeg liker den, eller hva jeg liker”.... Etter detter behandler vi med Gammut punkt, G9 og kravebenpusting.. jeg spør han igjen om å fortelle meg om filmen og hva som er fin men hovedpersonen. ”Spiderman er sterk og er en helt! Etc. nå husker han hva han liker ved filmen og forteller gjerne! Når vi nå spør om om SUD så er det grønn mann.. Gjør kravebenspusting to ganger . Deretter er det blå mann, men får ikke SUD ned i Gul mann denne dagen men er fornøyd med resultatet.
Resultat:
Kommentar fra Alexanders mamma: Etter behandlingene er Alexander mer konsentrert og gjør lekser frivillig og lett. Han er roligere og hjelper gjerne til. Tar ansvar for sine handlinger i større grad. Er ikke så vanskelig å håndtere som før. Han gjør lekser før han blir bedt om det. Ser også forandringer i hans oppførsel Mer rolig og harmonisk.