Opprettet
-0001-11-30T00:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Bente Vassbotn
Kategori
Angst
Overskrift
Kvinne 47 år - Tap og angst
Beskrivelse av problemet
Kvinnen ble enke for noen år siden, og slet tidvis med depresjoner. Etter hvert traff hun en ny mann, som ikke ble akseptert av familien, samt flere av hennes venner. Hun opplevde bla at døtrene tok sterk avstand, noe hun tok svært tungt. Etter måneder uten kontakt ble det tilslutt enighet om å få hjelp til å nærme seg hverandre. En terapeut ble kontaktet, dato fastsatt. Etter hvert som datoen nærmet seg, ble kvinnen mer og mer urolig: sov lite, var kvalm og uvel. Hun følte at livet hennes fremover var et være eller ikke være, avhengig av utfallet på møtet.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Jeg ble kontaktet få timer før treffet skulle finne sted. Kvinnen var svært fortvilet og oppkavet. Kroppen var som en spent buestreng, og hun snakket ustoppelig.Jeg lot henne stort sett bare prate i vei de første 15 min., samtidig som jeg banket på angst og beroligende. SUD var på 10 ved start. Etter hvert som kvinnen ble roligere, tok jeg også med de andre vanlige punktene.
Resultat
SUD gikk ned ved hver runde. Vi brukte til sammen 1,5 time, og SUD endte på 0. Kvinnen var helt rolig og avslappet da jeg forlot henne. Møtet med terapeuten og døtrene ble vellykket.
Kvinne 47 år - Tap og angst
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinnen ble enke for noen år siden, og slet tidvis med depresjoner. Etter hvert traff hun en ny mann, som ikke ble akseptert av familien, samt flere av hennes venner. Hun opplevde bla at døtrene tok sterk avstand, noe hun tok svært tungt. Etter måneder uten kontakt ble det tilslutt enighet om å få hjelp til å nærme seg hverandre. En terapeut ble kontaktet, dato fastsatt. Etter hvert som datoen nærmet seg, ble kvinnen mer og mer urolig: sov lite, var kvalm og uvel. Hun følte at livet hennes fremover var et være eller ikke være, avhengig av utfallet på møtet.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg ble kontaktet få timer før treffet skulle finne sted. Kvinnen var svært fortvilet og oppkavet. Kroppen var som en spent buestreng, og hun snakket ustoppelig.Jeg lot henne stort sett bare prate i vei de første 15 min., samtidig som jeg banket på angst og beroligende. SUD var på 10 ved start. Etter hvert som kvinnen ble roligere, tok jeg også med de andre vanlige punktene.
Resultat:
SUD gikk ned ved hver runde. Vi brukte til sammen 1,5 time, og SUD endte på 0. Kvinnen var helt rolig og avslappet da jeg forlot henne. Møtet med terapeuten og døtrene ble vellykket.