Opprettet
2009-01-05T11:01
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Liv Olaug Flore
Kategori
Smerter
Overskrift
Magesmerter hos ung jente - "uvanlig oppskrift" måtte til
Beskrivelse av problemet
hyppige magesmerter.
Tidligere behandling/ medisinering
Jente, 6 år. Så lenge ein kan hugse, har jenta stadig klaga over magesmerter. Jenta har normal vekt, og virkar elles frisk. Difor har det ikkje blitt gjort nokon undersøkelsar i forhold til magesmertene, anna enn å diskutere problemet med helsesyster.
Behandlings beskrivelse
Eg har gjentatte gongar prøvd å hjelpe denne jenta med magesmertene ved hjelp av TFT. Jenta har heile tida samarbeidd godt,og beskriv med form, farge osv. Ho har forstått prinsippet med SUD-skalaen. Spørreteknikk har vi brukt lite, då det følest vanskelegare. Dei første månadane gjorde vi fleire forsøk med TFT mot magesmertene. Prøvde med "Fysisk smerte"-algoritmen, "Traumealgoritmen" og "Øye-arm-Kragebein ". Benytta PR I,II og III som beskreve i kurset. Men eg klarte ikkje å få effekt på magesmertene hennar. Derimot opplevdest det ofte som magesmertene blei verre når vi banka. Så ein kveld, prøvde vi igjen. Brukte dei nemde algoritmer. Men bestemte meg så for å teste ein alternativ algoritme for angst- "Arm-Øye-Kragebein". Då plutseleg, var det som å slå på ein brytar..Etter ein gong på desse 3 punkta, hadde SUD sunke frå 10 til 8!!! Eg blei ganske paff, etter så mange forsøk utan resultat. Eg reverserte, gjentok, og tok 9Gamut, slik vi hadde lært. SUD fortsette å gå nedover, som eit "klassisk skuleeksempel", og på mindre enn 10 minutt var SUD 0. Det var heilt utruleg.
Resultat
Jenta var veldig fornøgd, og undrande over det som hadde skjedd.
Magesmerter hos ung jente - "uvanlig oppskrift" måtte til
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
hyppige magesmerter.
Tidligere behandling medisinering:
Jente, 6 år. Så lenge ein kan hugse, har jenta stadig klaga over magesmerter. Jenta har normal vekt, og virkar elles frisk. Difor har det ikkje blitt gjort nokon undersøkelsar i forhold til magesmertene, anna enn å diskutere problemet med helsesyster.
Behandlings beskrivelse:
Eg har gjentatte gongar prøvd å hjelpe denne jenta med magesmertene ved hjelp av TFT. Jenta har heile tida samarbeidd godt,og beskriv med form, farge osv. Ho har forstått prinsippet med SUD-skalaen. Spørreteknikk har vi brukt lite, då det følest vanskelegare. Dei første månadane gjorde vi fleire forsøk med TFT mot magesmertene. Prøvde med "Fysisk smerte"-algoritmen, "Traumealgoritmen" og "Øye-arm-Kragebein ". Benytta PR I,II og III som beskreve i kurset. Men eg klarte ikkje å få effekt på magesmertene hennar. Derimot opplevdest det ofte som magesmertene blei verre når vi banka. Så ein kveld, prøvde vi igjen. Brukte dei nemde algoritmer. Men bestemte meg så for å teste ein alternativ algoritme for angst- "Arm-Øye-Kragebein". Då plutseleg, var det som å slå på ein brytar..Etter ein gong på desse 3 punkta, hadde SUD sunke frå 10 til 8!!! Eg blei ganske paff, etter så mange forsøk utan resultat. Eg reverserte, gjentok, og tok 9Gamut, slik vi hadde lært. SUD fortsette å gå nedover, som eit "klassisk skuleeksempel", og på mindre enn 10 minutt var SUD 0. Det var heilt utruleg.
Resultat:
Jenta var veldig fornøgd, og undrande over det som hadde skjedd.