Manisk depressiv
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Klienten som vil være anynym har hatt diagnosen ”manisk depressiv” siden tenårene og var hos meg for behandling. Hun er redd for å bli syk slik at hun må innlegges/tvangsmedineres.
Tidligere behandling medisinering:
Hun går på medisiner, men har ikke fått tft-behandling tidligere
Behandlings beskrivelse:
Vi jobbet med flere følelser over flere timer. En av følelsene vi jobbet med var sorg, skam og skyld i forhold til familien i forbindelse med sykdommen. Vi kom bla.a inn om det var noe hun syntes hun kunne gjort annerledes ift familien? Hun fikk etter en stund behandling ressonert seg til at det ikke var noe annet hun kunne gjort, og at hun ikke hadde skyld i det som skjedde. Vi arbeidet også med angsten for å bli syk og dermed bli innlagt igjen og bli tvangsmedisinert. Vi benyttet angst-algoritmen samt PR1, PR2 og PR3, 9G og ør. Mens behandling pågikk ble klient svimmel og anspent i magen. Dette var borte etter behandlingen
Resultat:
SUD gikk ned fra 7 til 1 på sorg. Og ned fra 5-6 til 2-3 på angsten for å få angst og dermed kunne bli tvangsinnlagt igjen.