Opprettet
2021-09-03T10:09
Din rolle
Klient
Terapeut
Nina Rosland
Kategori
ME
Overskrift
ME relatert smerter
Beskrivelse av problemet
Har vært utmattet, smerter i kroppen konstant. Hadde ikke mye overskudd til å være sosial med familien og venner. Daglige gjøremål var et ork. Har ofte utsatt arbeidsoppgaver og fått hjelp.
Tidligere behandling/ medisinering
Prøvd TFT tidligere med veldig god respons (13 år siden) Utredet på sykehuset og fått diagnosen ME.
Behandlings beskrivelse
Har hatt 2 behandlinger med Nina som er en rolig og tydelig terapeut. Så det var greit å følge instruksene hennes. Vi jobbet med smertene i kroppen. Brukte skalaen fra 0-10. hadde 10 på skalaen og kom ned på 4 mens vi tappet. Vi snakket om form og farge. Formen og fargen endret seg underveis. Vi brukte 9g og gjentok tapping. Avsluttet med øyerulling. Var da nede på 0.Følte en lettelse og smertene ble redusert . Har tappet meg ofte når jeg kjenner att smertene i kroppen kommer, da blir de redusert kraftig, og noen ganger helt borte.
Resultat
Er ikke så utmattet lenger. Smertene er ikke så konstante. Har et verktøy å bruke, så har mer kontroll på smertene. Er mer sosial med familie og venner. Klarer å gjøre mer dagligdagse gjøremål. Ligger ikke så ofte på sofaen for å hente inn krefter. Har fått en bedre livskvalitet etter TFT behandlingene
ME relatert smerter
Kategori:
ME
Din rolle:
Klient
Beskrivelse av problemet:
Har vært utmattet, smerter i kroppen konstant. Hadde ikke mye overskudd til å være sosial med familien og venner. Daglige gjøremål var et ork. Har ofte utsatt arbeidsoppgaver og fått hjelp.
Tidligere behandling medisinering:
Prøvd TFT tidligere med veldig god respons (13 år siden) Utredet på sykehuset og fått diagnosen ME.
Behandlings beskrivelse:
Har hatt 2 behandlinger med Nina som er en rolig og tydelig terapeut. Så det var greit å følge instruksene hennes. Vi jobbet med smertene i kroppen. Brukte skalaen fra 0-10. hadde 10 på skalaen og kom ned på 4 mens vi tappet. Vi snakket om form og farge. Formen og fargen endret seg underveis. Vi brukte 9g og gjentok tapping. Avsluttet med øyerulling. Var da nede på 0.Følte en lettelse og smertene ble redusert . Har tappet meg ofte når jeg kjenner att smertene i kroppen kommer, da blir de redusert kraftig, og noen ganger helt borte.
Resultat:
Er ikke så utmattet lenger. Smertene er ikke så konstante. Har et verktøy å bruke, så har mer kontroll på smertene. Er mer sosial med familie og venner. Klarer å gjøre mer dagligdagse gjøremål. Ligger ikke så ofte på sofaen for å hente inn krefter. Har fått en bedre livskvalitet etter TFT behandlingene