Menstrusjonssmertene banket raskt ned
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Mens-smerter
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klient hadde store plager med smerter i forbindelse med "mens smerter" 10 på SUD skala. Jeg behandlet PR1 + hele runden men mest på smertepunktet.
Resultat:
Etter ca 10 min. bahandling var smertene borte. Klienten hadde også svært god effekt på TFT på andre områder som f.eks. hodepine.