Migrene
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten har siden ungdommen vært sterkt plaget av migrene. Som voksen opplever hun at migreneanfallene ofte kommer når hun skal ut på noe og familie må ta hensyn til henne, evt at hun må avlyse.
Tidligere behandling medisinering:
Brukt migrene medisin og forsone/akupunktur.
Behandlings beskrivelse:
Klienten får behandling under et migreneanfall. Hun begynner først med å beskrive smerten og hun får behandling med smertealgoritmen. Dette får ikke intensiteten av smerten tilfredsstillende ned, selv med korrigering av reversering. Etter å ha samtalet rundt hvordan hun opplever å få disse migreneanfallene framkommer det antagelser om å skuffe andre og følelse av skyld, Når jeg da benytter situasjonspesifikk behandling på dette, slipper både smerten og skyldfølelsen.
Resultat:
Klientens migreneanfall stoppet uten bruk av medisiner den dagen. Et halvt år etter kan hun fortelle at hun har hatt færre anfall og har mindre bekymringer for om hun kan få anfall. Hun er mer trygg på at et anfall vil gå raskt over. Hun har medisiner i veska, men benytter det i mye mindre grad enn før.