Opprettet
2002-03-15T10:03
Din rolle
Terapeut
Skjalg Holm
Kategori
Overskrift
Migrene/hodepine
Beskrivelse av problemet
Klienten sliter med migrene/hodepine.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Jeg og klienten skulle på et felles møte om kvelden. I den forbindelse hadde hun vært sengeliggende hele dagen p.g.a. sterke hodesmerter. Hun hadde dempet smertene noe med smertestillende uten at det gav resultat. På kvelden bestemte hun seg for å møte opp, men ved oppmøte var hun sterkt redusert. Etter å ha fått en beskrivelse av SUD som da lå på 10 startet jeg behandlingen. Etter ca. 10 min. behandling var SUD nede på 2-3. Behandlingen ble avsluttet med øyerulling, gulv/tak. Etter dette forsvant smerten helt. Klienten fikk energien tilbake og hele møtet ble gjennomført som planlagt. Under behandlingen fikk jeg klienten til å gi en beskrivelse av hvor smerten befant seg til enhver tid. Jeg fikk også henne til å detaljert beskrive utseende på smerten. Min spørsmålstilling ble stilt til klienten om at hun skulle fokusere på at smerten skulle "renne" ut av kroppen. Algoritme som ble benyttet var som følge: Gamut pkt. X antall ganger, kravebenet, 9G, sek. Jeg behandlet også klienten ved hjelp av psykologisk reversering. Dette ble gjort med bakrgunn i at hun ikke klarte øyerullingen under 9G.
Resultat
Da hun kom hjem senere på kvelden, kom smertene delvis tilbake men ikke i den grad som de hadde vært tidligere. Neste dag behandlet hun seg selv og smertene forsvant.
Migrene/hodepine
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Klienten sliter med migrene/hodepine.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg og klienten skulle på et felles møte om kvelden. I den forbindelse hadde hun vært sengeliggende hele dagen p.g.a. sterke hodesmerter. Hun hadde dempet smertene noe med smertestillende uten at det gav resultat. På kvelden bestemte hun seg for å møte opp, men ved oppmøte var hun sterkt redusert. Etter å ha fått en beskrivelse av SUD som da lå på 10 startet jeg behandlingen. Etter ca. 10 min. behandling var SUD nede på 2-3. Behandlingen ble avsluttet med øyerulling, gulv/tak. Etter dette forsvant smerten helt. Klienten fikk energien tilbake og hele møtet ble gjennomført som planlagt. Under behandlingen fikk jeg klienten til å gi en beskrivelse av hvor smerten befant seg til enhver tid. Jeg fikk også henne til å detaljert beskrive utseende på smerten. Min spørsmålstilling ble stilt til klienten om at hun skulle fokusere på at smerten skulle "renne" ut av kroppen. Algoritme som ble benyttet var som følge: Gamut pkt. X antall ganger, kravebenet, 9G, sek. Jeg behandlet også klienten ved hjelp av psykologisk reversering. Dette ble gjort med bakrgunn i at hun ikke klarte øyerullingen under 9G.
Resultat:
Da hun kom hjem senere på kvelden, kom smertene delvis tilbake men ikke i den grad som de hadde vært tidligere. Neste dag behandlet hun seg selv og smertene forsvant.