Migreneanfall stoppes på minutter
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Gutt 10 år, sterk hodepine/migrene i perioder. Smertene er så sterke at han av og til kaster opp. Han var på besøk hos oss, ville hjem da migrenen begynte.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Behandlet han med TFT og etter kort tid avtok smertene og migreneanfallet var stoppet.
Resultat:
Da behandlingen var ferdig, var migrenen nesten vekke. Etterpå fikk han litt mat og drikke, samt slappet av litt. Da var migrenen helt vekke, han løp ut og lekte videre, og alt var i skjønneste orden.