Migrenesmerter fjernet med TFT
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
En kveld på arbeid fikk jeg oppleve hvordan sterke migrenesmerter kan forandre et menneske fra å være blid, sprudlende og positiv til å skrumpe inn til kun "en skygge av seg selv. Smertene var store og arbeidssituasjonen var slik at det bød på problemer(som forverret migrenesmertene) å skaffe erstatning, slik at vedkommende kunne dra hjem å legge seg under dynen slik hun egentlig ønsket.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg tilbød meg å hjelpe henne med TFT og startet behandlingen straks. Jeg brukte smertepunktet og kravebenspunktet. Dette virket ikke slik jeg forventet og jeg utførte derfor miniPR. Dette beveget SUD fra 9 til 5 før det begynte å bli tregere igjen. Introduserte derfor sinnepunktet på LIf. SUD gikk ned til 3. Tok så 9G. SUD ned til 1-2. Utførte "Gulv til tak-øyerulling"
Resultat:
Smertene gikk fra SUD 9 til 0 i løpet av beh. som tok 20-25 min. Etterpå følte hun seg bare tom innvendig, og litt tung i hodet.