Opprettet
2021-01-08T12:01
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Anne Hvaleby
Kategori
Angst
Overskrift
møte med arbeidsgiver
Beskrivelse av problemet
Klient som er sykmeldt, og beskriver en dårlig relasjon med sin arbeidsgiver. Hen opplever arbeidsgiver som respektløs og hånende. Hen forteller om uro og usikkerhet da arbeidsgiver har innkalt hen til et møte neste uke med personalavdelingen, og agenda er ikke oppgitt. Er sint på arbeidsgiver, er redd for å få sparken.
Tidligere behandling/ medisinering
Samtaler
Behandlings beskrivelse
Klienten forteller om bakgrunnen for sin vanskelige relasjon til arbeidsgiver. Fokuserer etter hvert på det kommende møtet og klienten kjenner på en uro som sitter i magen, oppgir SUD 6. Klienten er kjent med TFT da vi har brukt det i tidligere samtaler og denne gangen begynner jeg med situasjonsspesifikk behandling som får SUD ned til 3. Ubehaget i magen vil ikke slippe så vi prøver en runde med kroppsfokusert behandling som letter ubehaget. Siden klienten igjen snakker om å ikke bli verdsatt og respektert, får jeg hen til å banke på hake og kravebein, Ubehaget er nå veldig svakt og klienten synes det er greit, vi avslutter med gul-tak øyerulle
Resultat
Klienten kjenner seg sliten etter behandlingen. Når jeg ber hen tenke på det kommende møtet sier hen at hen bare får møte opp og ta det som det kommer. Ingen ubehag annet en litt uro i kroppen, som hen tenker er helt normalt å ha. Hen vil ta med sin ektefelle. Jeg har kontaktet vedkommende i etterkant av møtet. Møtet ble gjennomført, hen opplevde arbeidsgiver som nøytral og klienten forteller at hen hadde klart å få formidlet det som hen ønsket å si på en rasjonell måte. Har i etterkant hatt et møte til med arbeidsgiver hvor det ikke kom opp noen bekymring eller annet ubehag i forkant.
møte med arbeidsgiver
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klient som er sykmeldt, og beskriver en dårlig relasjon med sin arbeidsgiver. Hen opplever arbeidsgiver som respektløs og hånende. Hen forteller om uro og usikkerhet da arbeidsgiver har innkalt hen til et møte neste uke med personalavdelingen, og agenda er ikke oppgitt. Er sint på arbeidsgiver, er redd for å få sparken.
Tidligere behandling medisinering:
Samtaler
Behandlings beskrivelse:
Klienten forteller om bakgrunnen for sin vanskelige relasjon til arbeidsgiver. Fokuserer etter hvert på det kommende møtet og klienten kjenner på en uro som sitter i magen, oppgir SUD 6. Klienten er kjent med TFT da vi har brukt det i tidligere samtaler og denne gangen begynner jeg med situasjonsspesifikk behandling som får SUD ned til 3. Ubehaget i magen vil ikke slippe så vi prøver en runde med kroppsfokusert behandling som letter ubehaget. Siden klienten igjen snakker om å ikke bli verdsatt og respektert, får jeg hen til å banke på hake og kravebein, Ubehaget er nå veldig svakt og klienten synes det er greit, vi avslutter med gul-tak øyerulle
Resultat:
Klienten kjenner seg sliten etter behandlingen. Når jeg ber hen tenke på det kommende møtet sier hen at hen bare får møte opp og ta det som det kommer. Ingen ubehag annet en litt uro i kroppen, som hen tenker er helt normalt å ha. Hen vil ta med sin ektefelle. Jeg har kontaktet vedkommende i etterkant av møtet. Møtet ble gjennomført, hen opplevde arbeidsgiver som nøytral og klienten forteller at hen hadde klart å få formidlet det som hen ønsket å si på en rasjonell måte. Har i etterkant hatt et møte til med arbeidsgiver hvor det ikke kom opp noen bekymring eller annet ubehag i forkant.