Møtte veggen
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne 55 år "møtte veggen" for 5 år siden. Ble sykemeldt, redd for å møte kollegaer og gamle naboer. Vært 50% sykemeldt hele tiden.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Fikk behandling som gikk på angst for å møte gamle naboer og kolleger. Startet med en SUD på 8. Etter en runde med algoritmer for angsten gikk SUD ned til 5. Tok PR1, og ny runde med algoritmene for angsten. Gjennomførte 9g og SUD gikk ned til 1. Under gjennomføring av 9g satt kvinnen og sang av full hals. SUD gikk ned til 1, og etter avsluttet behandling Satt hun bare og lo.
Resultat:
Kvinnen har det i dag veldig bra, og er ikke lenger engstelig for å møte gamle naboer og kollegaer. Hun trengte heller ikke mer enn den første behandlingstimen for sitt problem.