Motvilje mot å bruke tid på seg selv
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Dårlig samvittighet
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Motvilje mot å bruke tid på seg selv. Dårlig samvittighet, må gjøre noe med mål og mening i. Lysten til å trene var lik 0. Kunne ikke trene hvis andre ting hjemme ikke ble gjort unna i tide.
Resultat:
Etter litt tid med behandling. var det OK å gå på trening selv om det var rotete hjemme