Opprettet
2011-08-25T12:08
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Astrid Kjellevold Hertwig
Kategori
Smerter
Overskrift
Mye bedre
Beskrivelse av problemet
Pasienten er en kvinne som har et tungt fysisk arbeid. Hun har smerter i v. hofte som stråler nedover i foten. Store smerter på nettene, spesielt når hun må snu seg i sengen. Jeg observerer at hun drar foten noe under gange.
Tidligere behandling/ medisinering
Hun har vært hos lege og fått smertestillende tabletter som hun ikke ønsker å fortsette med. Hun har også gått til behandling hos akupunktør men uten resultat.
Behandlings beskrivelse
Jeg spør om SUD når hun nå sitter og den er på 6. Jeg forteller henne litt om TFT og viser de forskjellige punktene som jeg også håper at hun vil kunne bruke på natten. Gammut og Kb samtidig som hun fokuserer på smerten i hoften som stråler nedover. Jeg spør om form, farge, temp osv. PR1,PR2,PR3 brukes mellom rundene. Nå er SUD kommet ned på 3 og smerten har gått helt ned i v.fot. Jeg fortsetter og ber henne etterpå å reise seg. Smerten er nå nesten borte. Vi utfører Ør og avslutter med den. De neste timene dreier samtalen seg om hennes barne og ungdomstid som hun beskriver som dominert av sjenanse og redsel for å stå i fokus. Jeg ber om SUD når hun er der akkurat nå, ber henne visualisere det verste senariet med ungdommer rundt seg. SUD er 10. Jeg bruker aktivt PP og DD og visualisering. Jeg banker Traume alg. og Ø og etter en stund er det ikke så vanskelig å stå i situasjonen lengre. Det kommer opp en aggresjon (SUD er nå 10) som hun leter etter grunnen for. Jeg hjelper henne med minnet ved å banke Ha og samtidig fortsetter jeg med Uø etter hvert også Lif Hun finner bildet og forblir der mens jeg banker. SUD går ned til 3-4. Vi avslutter med Ør. Smertene i hoften kommer og går spesielt på nettene men ved å bruke Gammut og Kb klarer hun å holde smertene under kontroll.
Resultat
Hun var forundret over at smerten forflyttet seg så raskt. Kjente at foten var lettere.
Mye bedre
Kategori:
Smerter
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Pasienten er en kvinne som har et tungt fysisk arbeid. Hun har smerter i v. hofte som stråler nedover i foten. Store smerter på nettene, spesielt når hun må snu seg i sengen. Jeg observerer at hun drar foten noe under gange.
Tidligere behandling medisinering:
Hun har vært hos lege og fått smertestillende tabletter som hun ikke ønsker å fortsette med. Hun har også gått til behandling hos akupunktør men uten resultat.
Behandlings beskrivelse:
Jeg spør om SUD når hun nå sitter og den er på 6. Jeg forteller henne litt om TFT og viser de forskjellige punktene som jeg også håper at hun vil kunne bruke på natten. Gammut og Kb samtidig som hun fokuserer på smerten i hoften som stråler nedover. Jeg spør om form, farge, temp osv. PR1,PR2,PR3 brukes mellom rundene. Nå er SUD kommet ned på 3 og smerten har gått helt ned i v.fot. Jeg fortsetter og ber henne etterpå å reise seg. Smerten er nå nesten borte. Vi utfører Ør og avslutter med den. De neste timene dreier samtalen seg om hennes barne og ungdomstid som hun beskriver som dominert av sjenanse og redsel for å stå i fokus. Jeg ber om SUD når hun er der akkurat nå, ber henne visualisere det verste senariet med ungdommer rundt seg. SUD er 10. Jeg bruker aktivt PP og DD og visualisering. Jeg banker Traume alg. og Ø og etter en stund er det ikke så vanskelig å stå i situasjonen lengre. Det kommer opp en aggresjon (SUD er nå 10) som hun leter etter grunnen for. Jeg hjelper henne med minnet ved å banke Ha og samtidig fortsetter jeg med Uø etter hvert også Lif Hun finner bildet og forblir der mens jeg banker. SUD går ned til 3-4. Vi avslutter med Ør. Smertene i hoften kommer og går spesielt på nettene men ved å bruke Gammut og Kb klarer hun å holde smertene under kontroll.
Resultat:
Hun var forundret over at smerten forflyttet seg så raskt. Kjente at foten var lettere.