Nå får jeg sove uten sovemedisin!
Kategori:
Søvnproblemer
Din rolle:
Klient
Beskrivelse av problemet:
Problem med å sove.
Tidligere behandling medisinering:
Sovemedisin.
Behandlings beskrivelse:
Har i mange år hatt problemer med å sove og har derfor tatt innsovningsmedisin for ikke å få sove. SUD var 8 da jeg tenkte på ikke å få sove. Vi banket traumesekvens + 9G flere ganger og da SUD var nede på 3, så begynte jeg å gjespe. Vi banket videre traumesekvens og jeg gjespet hele tiden. Etter en avsluttende øyerulling var SUD nede på 0.
Resultat:
Nå sover jeg godt uten sovemedisin.