Opprettet
2002-06-04T14:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Keyhan Ighanian
Kategori
Annet
Overskrift
Nedsatt førlighet
Beskrivelse av problemet
En dame i 40-årene hadde slitt med lammelser i venstre side av kroppen. Hun var ikke lam, men hadde nedsatt førlighet og bevegelse. Hun manglet styrke i den siden av kroppen. Hendene var plaget med skelvinger, særlig fingrene. Kvinnen slet med nerver, som blant annet bunnet i store ekteskapsproblemer. Jeg behandlet henne for traumer.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Jeg behandlet henne med traume algoritme.
Resultat
Etter første behandling fikk hun tilbake det meste av førligheten og styrken i kroppen. Men den ene fingeren var fortsatt preget av skjelving. Etter behandling nummer to fikk hun all førlighet og styrke tilbake, og skjelvingen forsvant helt. Pasienten kunne nesten ikke tro bedringen selv.
Nedsatt førlighet
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
En dame i 40-årene hadde slitt med lammelser i venstre side av kroppen. Hun var ikke lam, men hadde nedsatt førlighet og bevegelse. Hun manglet styrke i den siden av kroppen. Hendene var plaget med skelvinger, særlig fingrene. Kvinnen slet med nerver, som blant annet bunnet i store ekteskapsproblemer. Jeg behandlet henne for traumer.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg behandlet henne med traume algoritme.
Resultat:
Etter første behandling fikk hun tilbake det meste av førligheten og styrken i kroppen. Men den ene fingeren var fortsatt preget av skjelving. Etter behandling nummer to fikk hun all førlighet og styrke tilbake, og skjelvingen forsvant helt. Pasienten kunne nesten ikke tro bedringen selv.