Opprettet
2004-11-07T16:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Elin Trageton
Kategori
Depresjon
Overskrift
Også mye fysiske plager
Beskrivelse av problemet
Div. fysiske lidelser over tid avslører etterhvert en underliggende depresjon.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Klienten hadde hatt mange fysiske plager over tid som satte henne ut. En uventet kommentar veltet hennes tilværelse, og hun ble svært deprimert. Behandlet klienten for det som til enhver tid var mest fremtredende problem. Alkoholiserte foreldre, en barndom som hadde vært traumatisk, skam og skyldfølelse. Sorg over en nær bestemor som ikke var der lenger. Hele tiden under behandlingene dukket det opp nye bilder og episoder, som hun ikke selv var klar over lå der, men hun fikk et "never mind" forhold til disse episodene, og klarte å se de i et annet lys. Hennes følelsesmessige problemer som tidligere utløste store reaksjoner, ble etter behandlingene lettere å tenke på.
Resultat
I starten under behandlingene ble hun både svimmel, uvel og kvalm, men dette ga seg etterhvert, samt at hennes fysiske plager ble mindre fremtredende. Hennes depresjon slapp også taket, og overskuddet og energien kom tilbake.
Også mye fysiske plager
Kategori:
Depresjon
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Div. fysiske lidelser over tid avslører etterhvert en underliggende depresjon.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten hadde hatt mange fysiske plager over tid som satte henne ut. En uventet kommentar veltet hennes tilværelse, og hun ble svært deprimert. Behandlet klienten for det som til enhver tid var mest fremtredende problem. Alkoholiserte foreldre, en barndom som hadde vært traumatisk, skam og skyldfølelse. Sorg over en nær bestemor som ikke var der lenger. Hele tiden under behandlingene dukket det opp nye bilder og episoder, som hun ikke selv var klar over lå der, men hun fikk et "never mind" forhold til disse episodene, og klarte å se de i et annet lys. Hennes følelsesmessige problemer som tidligere utløste store reaksjoner, ble etter behandlingene lettere å tenke på.
Resultat:
I starten under behandlingene ble hun både svimmel, uvel og kvalm, men dette ga seg etterhvert, samt at hennes fysiske plager ble mindre fremtredende. Hennes depresjon slapp også taket, og overskuddet og energien kom tilbake.