Opprettet
2002-11-22T23:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Bjørn Borge-Lunde
Kategori
Annet
Overskrift
Økonomisk avhengig av faren
Beskrivelse av problemet
Mann på 54 år, gått på trygd de siste 10 årene, plages av å ha følt seg økonomisk avhengig av sin far under store deler av sitt voksne liv, spesielt de siste 10 årene...men også etter at faren døde og at mannen ble etterlatt en betydelig arv som nå var i ferd med å bli brukt opp. Var fortvilet over hvordan han skulle klare seg.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Hadde snakket om TFT på forhånd. Han hadde ikke problemer med å fokusere på det som plaget ham. SUD på 10. Kjørte Kompleks Traume Algoritme kombinert med Uø og Lf siden sterkt sinne og frustrasjon dukket opp i forbindelse med faren. Forvandlingen var nesten spontan. Hadde knapt kjørt en hel runde før fortvilelsen hadde snudd til å bli at 'Dette skulle han i hvertfall klare!'...'Faren kunne bare ryke og reise!'...Kjørte G9....ny runde og avsluttet med Ør. SUD 0.
Resultat
Fulgte opp vedkommende et par dager senere og han følte seg helt fin i forhold til faren. Tenkte ikke over det lenger og var allerede igang med hvordan han skulle klare seg økonomisk på egenhånd.
Økonomisk avhengig av faren
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Mann på 54 år, gått på trygd de siste 10 årene, plages av å ha følt seg økonomisk avhengig av sin far under store deler av sitt voksne liv, spesielt de siste 10 årene...men også etter at faren døde og at mannen ble etterlatt en betydelig arv som nå var i ferd med å bli brukt opp. Var fortvilet over hvordan han skulle klare seg.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Hadde snakket om TFT på forhånd. Han hadde ikke problemer med å fokusere på det som plaget ham. SUD på 10. Kjørte Kompleks Traume Algoritme kombinert med Uø og Lf siden sterkt sinne og frustrasjon dukket opp i forbindelse med faren. Forvandlingen var nesten spontan. Hadde knapt kjørt en hel runde før fortvilelsen hadde snudd til å bli at 'Dette skulle han i hvertfall klare!'...'Faren kunne bare ryke og reise!'...Kjørte G9....ny runde og avsluttet med Ør. SUD 0.
Resultat:
Fulgte opp vedkommende et par dager senere og han følte seg helt fin i forhold til faren. Tenkte ikke over det lenger og var allerede igang med hvordan han skulle klare seg økonomisk på egenhånd.