Opprettet
2008-06-04T16:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Inga G. Sørlie
Kategori
Depresjon
Overskrift
Overveldet og overrasket av effekten av TFT
Beskrivelse av problemet
Klient som er plaget av angst, panikkangst, depressive symptomer og traume. Sterkt nedsatt appetitt, søvnproblemer tør ikke å ligge på soverommet, dette pga. opplevde sterkt angstannfall der.
Tidligere behandling/ medisinering
Medisinert for angst/depresjon og søvn. Hadde nylig begynt hos psykolog og hatt 1 time før TFT behandlingen. Hun hadde fortalt psykologen om at hun skulle prøve TFT, dette sier psykologen seg positivt til.
Behandlings beskrivelse
Behandling 1: 21.02.08 Når klienten kommer er vedkommende blek, skjelver og forteller å ha angst. Ser ned undersamtalen. Jeg begynte med: Traume: sud: 8-6-4-3-2. Generell angst: sud: 7-7-5-4-4-3-3-2 Lett angst/redsel: sud: 8-5-3-3-2 Depresjon: sud: 8-8-6-4-3. Klienten gråter ved oppstart. Mellom de ulike algoritmene spør jeg klienten om det går greit, noe som blir bekreftet. Underveis i behandlingen får klienten mer farge i ansiktet, klarere og mer åpne øyne. Behandling 2: 24/2.08 Klienten ringer meg og forteller om redselen for å få tilbake angsten. Gir behandling pr. tlf der vedkommende blir veiledet til å utføre dette på seg selv. Bruker lett angst/redsel algoritmen Sud: 8-6-4-3-2-1
Resultat
Klientens utsagn: Føler enorm lettelse, senket skuldre, virker som det er blitt mye klarere syn, før følte det som om vedkommende gikk i "tåke", klienten gir uttrykk for forbauselse over effekten, forteller sulten har meldt seg, sier ikke å ha spist på flere dager og har nå bare lyst på mat. Føler seg mye gladere og lettere til sinns. Ser direkte på meg når virkningen blir fortalt. Klienten er psyk.sykepleier og vet selv hvor vanskelig det er å bli frisk av disse tingene og hvor mange år dette i verste fall kan ta. Klienten sier: dette må jo være revolusjonerende og er helt forbløffet av effekten TFT ga under behandlingen. Virkning etter 2 behandling pr.tlf. Meget bra effekt. ved spørsmål om redselen for å få angst sier klienten det oppleves helt irrelevant. Det første klienten hadde gjort etter 1 behandling var å kjøpe seg en hamburger.
Overveldet og overrasket av effekten av TFT
Kategori:
Depresjon
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klient som er plaget av angst, panikkangst, depressive symptomer og traume. Sterkt nedsatt appetitt, søvnproblemer tør ikke å ligge på soverommet, dette pga. opplevde sterkt angstannfall der.
Tidligere behandling medisinering:
Medisinert for angst/depresjon og søvn. Hadde nylig begynt hos psykolog og hatt 1 time før TFT behandlingen. Hun hadde fortalt psykologen om at hun skulle prøve TFT, dette sier psykologen seg positivt til.
Behandlings beskrivelse:
Behandling 1: 21.02.08 Når klienten kommer er vedkommende blek, skjelver og forteller å ha angst. Ser ned undersamtalen. Jeg begynte med: Traume: sud: 8-6-4-3-2. Generell angst: sud: 7-7-5-4-4-3-3-2 Lett angst/redsel: sud: 8-5-3-3-2 Depresjon: sud: 8-8-6-4-3. Klienten gråter ved oppstart. Mellom de ulike algoritmene spør jeg klienten om det går greit, noe som blir bekreftet. Underveis i behandlingen får klienten mer farge i ansiktet, klarere og mer åpne øyne. Behandling 2: 24/2.08 Klienten ringer meg og forteller om redselen for å få tilbake angsten. Gir behandling pr. tlf der vedkommende blir veiledet til å utføre dette på seg selv. Bruker lett angst/redsel algoritmen Sud: 8-6-4-3-2-1
Resultat:
Klientens utsagn: Føler enorm lettelse, senket skuldre, virker som det er blitt mye klarere syn, før følte det som om vedkommende gikk i "tåke", klienten gir uttrykk for forbauselse over effekten, forteller sulten har meldt seg, sier ikke å ha spist på flere dager og har nå bare lyst på mat. Føler seg mye gladere og lettere til sinns. Ser direkte på meg når virkningen blir fortalt. Klienten er psyk.sykepleier og vet selv hvor vanskelig det er å bli frisk av disse tingene og hvor mange år dette i verste fall kan ta. Klienten sier: dette må jo være revolusjonerende og er helt forbløffet av effekten TFT ga under behandlingen. Virkning etter 2 behandling pr.tlf. Meget bra effekt. ved spørsmål om redselen for å få angst sier klienten det oppleves helt irrelevant. Det første klienten hadde gjort etter 1 behandling var å kjøpe seg en hamburger.