Opprettet
2003-02-09T18:02
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Inger D. Wullum
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Panikk for å måtte snakke høyt i klassen
Beskrivelse av problemet
Jente 15 år har slitt i alle år med redselen for å måtte si noe i klassen mensalle høre på. Dette er så vanskelig for henne at hun bevisst uteblir fra alt som kan medføre at hun må stå fram i klassen, legge fram prosjekter o.l. Har bare stotrende svar på spørsmål fra lærer o.s.v. Pga. dette får hun alltid dårligere karakterer enn man kunne vente etter skriftlige prøver, fordi hun aldri tør vise hva hun kan i praksis. Hun beskriver sterk redsel for å bli ledd av, hengt ut som teit osv.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Vi brukte algoritmen for angst, og hun oppga innledningsvis en SUD på minst 10.Jeg banket på øb-uø-ua-kb, SUD var fremdeles 9. Etter spesifikk reversering og algoritmen om igjen, var det fortsatt ingen endring av SUD. Vi gikk på gjentagende reversering og massiv reversering fremdeles uten egentlig reduksjon av SUD. Tenkte på å skifte algoritme, men prøvde først prosedyren for korrigering av PR nivå 2, med banking under nesen, og angstalgoritmen om igjen. Fikk en nedgang i SUD til 7. Tok 9G, algoritmen på nytt. SUD ble nå oppgitt til 5-6.Hun kom inn på engstelsen for at andre skulle snakke stygt om henne og sette ut rykter om henne hvis hun dummet seg ut i klassen. Dette utgjorde mye av grunnlaget for redselen for å si noe høyt, og stotre og ikke finne ordene foran de andre. Etter hvert som SUD ble lavere , kom hun med forslag til hva hun selv kunne foreta seg , hvis noen skulle sette ut rykter om henne som ikke var sanne. Hun kunne f.eks.ta det opp i klassen med støtte av bestevenninnen, ta det opp med lærer, foreldre at noen satte ut løgner om henne på skolen. Dette mente hun etter hvert ville hjelpe henne til å ta kontroll over de som prøvde å baksnakke henne. Hun kunne ordne opp i det med hjelp fra andre. Til slutt følte hun en SUD på 1 ved tanken på å måtte ta ordet i klassen. Hele bankeseansen tok nok i overkant av en time.
Resultat
En uke etter tilbakemeldte hun at hun hadde måttet legge fram et prosjektgruppearbeid alene i klassen, da de to andre var syke. Hun hadde klart det uten å stotre og miste tråden, selv om hun hadde hatt hjertebank i begynnelsen.Det medførte faktisk at hun hadde fått 5 for fremlegget, noe hun aldri har klart i muntlige framlegg før. Hun føler at det hjelper godt å vite at hun har et redskap for å hjelpe seg selv i situasjoner hvor hun kan komme til å føle engstelse. Hun har et verktøy til å ta kontroll over sin angst.
Panikk for å måtte snakke høyt i klassen
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Jente 15 år har slitt i alle år med redselen for å måtte si noe i klassen mensalle høre på. Dette er så vanskelig for henne at hun bevisst uteblir fra alt som kan medføre at hun må stå fram i klassen, legge fram prosjekter o.l. Har bare stotrende svar på spørsmål fra lærer o.s.v. Pga. dette får hun alltid dårligere karakterer enn man kunne vente etter skriftlige prøver, fordi hun aldri tør vise hva hun kan i praksis. Hun beskriver sterk redsel for å bli ledd av, hengt ut som teit osv.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Vi brukte algoritmen for angst, og hun oppga innledningsvis en SUD på minst 10.Jeg banket på øb-uø-ua-kb, SUD var fremdeles 9. Etter spesifikk reversering og algoritmen om igjen, var det fortsatt ingen endring av SUD. Vi gikk på gjentagende reversering og massiv reversering fremdeles uten egentlig reduksjon av SUD. Tenkte på å skifte algoritme, men prøvde først prosedyren for korrigering av PR nivå 2, med banking under nesen, og angstalgoritmen om igjen. Fikk en nedgang i SUD til 7. Tok 9G, algoritmen på nytt. SUD ble nå oppgitt til 5-6.Hun kom inn på engstelsen for at andre skulle snakke stygt om henne og sette ut rykter om henne hvis hun dummet seg ut i klassen. Dette utgjorde mye av grunnlaget for redselen for å si noe høyt, og stotre og ikke finne ordene foran de andre. Etter hvert som SUD ble lavere , kom hun med forslag til hva hun selv kunne foreta seg , hvis noen skulle sette ut rykter om henne som ikke var sanne. Hun kunne f.eks.ta det opp i klassen med støtte av bestevenninnen, ta det opp med lærer, foreldre at noen satte ut løgner om henne på skolen. Dette mente hun etter hvert ville hjelpe henne til å ta kontroll over de som prøvde å baksnakke henne. Hun kunne ordne opp i det med hjelp fra andre. Til slutt følte hun en SUD på 1 ved tanken på å måtte ta ordet i klassen. Hele bankeseansen tok nok i overkant av en time.
Resultat:
En uke etter tilbakemeldte hun at hun hadde måttet legge fram et prosjektgruppearbeid alene i klassen, da de to andre var syke. Hun hadde klart det uten å stotre og miste tråden, selv om hun hadde hatt hjertebank i begynnelsen.Det medførte faktisk at hun hadde fått 5 for fremlegget, noe hun aldri har klart i muntlige framlegg før. Hun føler at det hjelper godt å vite at hun har et redskap for å hjelpe seg selv i situasjoner hvor hun kan komme til å føle engstelse. Hun har et verktøy til å ta kontroll over sin angst.