Opprettet
Din rolle
Terapeut
Unni Aandahl
Kategori
Overskrift
Panikkangst
Beskrivelse av problemet
Panikkangst i 10 år.Store problemer med å bevege seg utenfor hjemmet.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Fysiske reaksjoner: problemmage, akutt diare, romling i magen, mye luft, følelse av klump i magen på grapefrukt størrelse, samt iskalde hender og føtter. Psykiske reaksjoner: alle køsituasjoner vurderte han til 9 på SUD skalaen. Han har ikke vært på postkontoret på mange år og kan ikke gå lenger enn et kvartal hjemmefra for å lufte hunden eller kjøre bil til steder lenger vekk enn 10 minutter. Når andre kjører, spesielt ukjente, er angsten på topp. Han har høydeskrekk og får panikk ved rødt lys eller arbeid på vegen,10 på SUD skalaen. Den alternative algoritmen nr. 3 brukte jeg når han tenkte på utfordringen ved kjøringen og det å være langt hjemmefra . Vi gikk tilbake til barndommen hans og jobbet mye med forholdet til mor. Der var sinne og skyldalgoritmene effektive, men også den vanligste algoritmen Øb, Ø, A, Kb, pluss PR punktet.
Resultat
Aksjonsradiusen har økt betraktelig. Han har vært på postkontoret for første gang på mange år uten vanskeligheter. Diareen har forsvunnet. Han sier han har blitt mer positiv og har fått mer glede.Han bruker punktene på seg selv ved nye utfordringer. Kaffe og røyk fremkaller fremdeles klumpen i magen. Det blir neste utfordring å bli kvitt avhengigheten av disse stoffene som virker negativt på ham.
Panikkangst
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Panikkangst i 10 år.Store problemer med å bevege seg utenfor hjemmet.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Fysiske reaksjoner: problemmage, akutt diare, romling i magen, mye luft, følelse av klump i magen på grapefrukt størrelse, samt iskalde hender og føtter. Psykiske reaksjoner: alle køsituasjoner vurderte han til 9 på SUD skalaen. Han har ikke vært på postkontoret på mange år og kan ikke gå lenger enn et kvartal hjemmefra for å lufte hunden eller kjøre bil til steder lenger vekk enn 10 minutter. Når andre kjører, spesielt ukjente, er angsten på topp. Han har høydeskrekk og får panikk ved rødt lys eller arbeid på vegen,10 på SUD skalaen. Den alternative algoritmen nr. 3 brukte jeg når han tenkte på utfordringen ved kjøringen og det å være langt hjemmefra . Vi gikk tilbake til barndommen hans og jobbet mye med forholdet til mor. Der var sinne og skyldalgoritmene effektive, men også den vanligste algoritmen Øb, Ø, A, Kb, pluss PR punktet.
Resultat:
Aksjonsradiusen har økt betraktelig. Han har vært på postkontoret for første gang på mange år uten vanskeligheter. Diareen har forsvunnet. Han sier han har blitt mer positiv og har fått mer glede.Han bruker punktene på seg selv ved nye utfordringer. Kaffe og røyk fremkaller fremdeles klumpen i magen. Det blir neste utfordring å bli kvitt avhengigheten av disse stoffene som virker negativt på ham.