Opprettet
-0001-11-30T00:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Egil Andresen
Kategori
Angst
Overskrift
Panikkangst og redsel for å ikke bli bra
Beskrivelse av problemet
Jeg behandlet en klient med store psykiske problemer. Hun er en voksen dame og har tidligere vært meget ressurssterk, men har de siste årene, spesielt de siste to årene vært plaget med minst et tilfelle av panikkangstanfall hver dag. Hun våkner hver morgen med svettetokter og kraftig angst. Hun er svært redd for å aldri bli bra igjen. Hun har opplevd drapstrusler fra bror og også opplevd voldtekt i sin ungdom. Hun fortalte at hun var på nippet til innleggelse på psykiatrisk avdeling.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Jeg behandlet henne tre ganger med et par ukers mellomrom. Brukte mye standard algoritme og PP. Sterke følelser og minner kom opp, blant annet fra en voldtekt, og resultatet av dette var at hun kollapset i gråt over mine knær. Jeg beholdt roen og banket videre til dette ga seg, hvor hun så følte en lettelse i kroppen.
Resultat
Jeg opplevde hun som veldig responderbar og mange sterke følelser startet på 9-10 og ble helt borte så som sorg, verdiløshet og fortvilelse. Den tredje gangen jeg besøkte henne fortalte hun meg at hun hadde hatt det ganske bra og hun hadde skrevet dagbok. Hun ble selv veldig overrasket over hvor bra hun faktisk hadde hatt det i forhold til slik det hadde vært. Det hadde gått 12 dager siden siste behandling og hun ble selv positivt overrasket når hun så at hun faktisk kun hadde hatt ett panikkanfall i denne perioden. Hun hadde antydning til to anfall til, men disse ble fort borte. Utrolig glad for dette med tanke på at hun var vant til å få panikkanfall hver dag de siste to årene. Hun fortalte også at siste natt hadde hun sovet i ni timer, noe som hun ikke hadde opplevd på over tre år!
Panikkangst og redsel for å ikke bli bra
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Jeg behandlet en klient med store psykiske problemer. Hun er en voksen dame og har tidligere vært meget ressurssterk, men har de siste årene, spesielt de siste to årene vært plaget med minst et tilfelle av panikkangstanfall hver dag. Hun våkner hver morgen med svettetokter og kraftig angst. Hun er svært redd for å aldri bli bra igjen. Hun har opplevd drapstrusler fra bror og også opplevd voldtekt i sin ungdom. Hun fortalte at hun var på nippet til innleggelse på psykiatrisk avdeling.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg behandlet henne tre ganger med et par ukers mellomrom. Brukte mye standard algoritme og PP. Sterke følelser og minner kom opp, blant annet fra en voldtekt, og resultatet av dette var at hun kollapset i gråt over mine knær. Jeg beholdt roen og banket videre til dette ga seg, hvor hun så følte en lettelse i kroppen.
Resultat:
Jeg opplevde hun som veldig responderbar og mange sterke følelser startet på 9-10 og ble helt borte så som sorg, verdiløshet og fortvilelse. Den tredje gangen jeg besøkte henne fortalte hun meg at hun hadde hatt det ganske bra og hun hadde skrevet dagbok. Hun ble selv veldig overrasket over hvor bra hun faktisk hadde hatt det i forhold til slik det hadde vært. Det hadde gått 12 dager siden siste behandling og hun ble selv positivt overrasket når hun så at hun faktisk kun hadde hatt ett panikkanfall i denne perioden. Hun hadde antydning til to anfall til, men disse ble fort borte. Utrolig glad for dette med tanke på at hun var vant til å få panikkanfall hver dag de siste to årene. Hun fortalte også at siste natt hadde hun sovet i ni timer, noe som hun ikke hadde opplevd på over tre år!