Opprettet
2020-02-11T05:02
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Bjørn Borge-Lunde
Kategori
Annet
Overskrift
Plaget av en annen persons nærvær
Beskrivelse av problemet
Flere kurskollegaer overnatter jenvlig hos denne klienten pga lang avstand hjemmefra. En av disse skaper problemer både i kurssammenheng (gruppejobbing) og senere ved samling og overnatting hos vedkommende. Følte å bli overkjørt og at denne personen ikke skapte annet enn krangel og ubehag for alle. Ble til slutt nødt å si nei til videre overnatting. Til tross for dette klarte ikke klienten å kvitte seg med problemet, men følte avsmak hver gang det ble tenkt på kurskollegaen, noe som til slutt ble en plage. I løpet av behandlingen dukket andre problemer også opp, ett av dem viste seg å ha tilknytning til tidligere ektefelle med psykopatiske trekk.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Klienten hadde ikke problemer med å fokusere på overnattingsgjesten. SUD på 10. Brukte Kompleks Traume Algoritme et par runder for å gi klienten ro til å fokusere. Brukte PR1 og kjørte ny runde før jeg spurte om ny SUD. Den kom da ned i 6. På dette tidspunkt dukket flere nye 'korker' opp, alle med SUD på 10 som jeg 'banket' vekk en etter en med kombinasjon av PR1 og PR2 (noen av korkene var lavt selvbilde, overbeskyttende mor, følte seg stakkarslig pga av sykdom, ble ikke hørt eller forstått som barn, for å nevne noen. Grunnen til at jeg ikke husker alle er at jeg ganske enkelt ikke tok meg tid til å notere hva de var, men fokuserte på klienten og dennes fremgang. I ettertid skulle jeg ønske at jeg hadde hatt opptaksmuligheter for å kunne ha hatt det hele på bånd!) Vi kom så tilbake til utgangsproblemet som nå var nede på 3. Kjørte 9G og avsluttet med ØR. SUD kom ned på 0. Behandlingstid ca. 35 min. Vi småpratet litt, og i forhold til kurskollegaen/overnattingsgjesten var det blitt til at vedkommende fikk ture frem som denne ville men at det ikke lenger var klientens problem. Da dukket fellestrekk ved denne kurskollegaen og tidligere ektefelle opp. Følte redsel ved dette. SUD var igjen på 10. Kjørte samme runder som ovenfor og fikk SUD ned på 5-6. Nok en gang gjentok historien seg med med flere nye 'korker' som poppet opp. Alle ble de banket vekk etter tur før vi var tilbake til utgangspunktet. På ny forspørsel om SUD kom vi igjen ned i 3. Kjørte 9G og avsluttet med ØR. SUD ned til 0. Behandlingstid ca. 20 min.
Resultat
Jeg fulgte opp klienten dagen etter for å høre hvordan det gikk. I forhold til kurskollegaen/ overnattingsgjesten var svaret: 'Jeg blåser vel fullstendig i vedkommende!'...
Plaget av en annen persons nærvær
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Flere kurskollegaer overnatter jenvlig hos denne klienten pga lang avstand hjemmefra. En av disse skaper problemer både i kurssammenheng (gruppejobbing) og senere ved samling og overnatting hos vedkommende. Følte å bli overkjørt og at denne personen ikke skapte annet enn krangel og ubehag for alle. Ble til slutt nødt å si nei til videre overnatting. Til tross for dette klarte ikke klienten å kvitte seg med problemet, men følte avsmak hver gang det ble tenkt på kurskollegaen, noe som til slutt ble en plage. I løpet av behandlingen dukket andre problemer også opp, ett av dem viste seg å ha tilknytning til tidligere ektefelle med psykopatiske trekk.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Klienten hadde ikke problemer med å fokusere på overnattingsgjesten. SUD på 10. Brukte Kompleks Traume Algoritme et par runder for å gi klienten ro til å fokusere. Brukte PR1 og kjørte ny runde før jeg spurte om ny SUD. Den kom da ned i 6. På dette tidspunkt dukket flere nye 'korker' opp, alle med SUD på 10 som jeg 'banket' vekk en etter en med kombinasjon av PR1 og PR2 (noen av korkene var lavt selvbilde, overbeskyttende mor, følte seg stakkarslig pga av sykdom, ble ikke hørt eller forstått som barn, for å nevne noen. Grunnen til at jeg ikke husker alle er at jeg ganske enkelt ikke tok meg tid til å notere hva de var, men fokuserte på klienten og dennes fremgang. I ettertid skulle jeg ønske at jeg hadde hatt opptaksmuligheter for å kunne ha hatt det hele på bånd!) Vi kom så tilbake til utgangsproblemet som nå var nede på 3. Kjørte 9G og avsluttet med ØR. SUD kom ned på 0. Behandlingstid ca. 35 min. Vi småpratet litt, og i forhold til kurskollegaen/overnattingsgjesten var det blitt til at vedkommende fikk ture frem som denne ville men at det ikke lenger var klientens problem. Da dukket fellestrekk ved denne kurskollegaen og tidligere ektefelle opp. Følte redsel ved dette. SUD var igjen på 10. Kjørte samme runder som ovenfor og fikk SUD ned på 5-6. Nok en gang gjentok historien seg med med flere nye 'korker' som poppet opp. Alle ble de banket vekk etter tur før vi var tilbake til utgangspunktet. På ny forspørsel om SUD kom vi igjen ned i 3. Kjørte 9G og avsluttet med ØR. SUD ned til 0. Behandlingstid ca. 20 min.
Resultat:
Jeg fulgte opp klienten dagen etter for å høre hvordan det gikk. I forhold til kurskollegaen/ overnattingsgjesten var svaret: 'Jeg blåser vel fullstendig i vedkommende!'...