Opprettet
Din rolle
Terapeut
Tove Grytvik
Kategori
Overskrift
Prestasjonsangst, Dødsangst
Beskrivelse av problemet
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Jeg har mottat 3 TFT behandlinger fra Tove Grytvik. Det er med stor glede og entusiasme at jeg deler mine erfaringer ang. disse. Første gang tok jeg tak i generell prestasjonsangst, som ble banket ned til et minimum på kort tid. Jeg har alltid forstått at denne angsten hadde rot i noe enda dypere, og TFT hjalp meg til hurtig å skrelle bort endel lag, slik at jeg ved neste gangs behandling turte å se min dødsangst inn i øynene. Gjennopplevde endel smertefulle/ydmykende situasjoner, for deretter å kunne reise meg lettet og fri
Resultat
Jeg er blitt tryggere, mindre redd, mindre selvhøytidelig. Kaster meg uti utfordringer og situasjoner som før virket skremmende og ubehagelige, nå, med en letthet og humor som ofte før ble fastlåst av angsten for å mislykkes.
Prestasjonsangst, Dødsangst
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg har mottat 3 TFT behandlinger fra Tove Grytvik. Det er med stor glede og entusiasme at jeg deler mine erfaringer ang. disse. Første gang tok jeg tak i generell prestasjonsangst, som ble banket ned til et minimum på kort tid. Jeg har alltid forstått at denne angsten hadde rot i noe enda dypere, og TFT hjalp meg til hurtig å skrelle bort endel lag, slik at jeg ved neste gangs behandling turte å se min dødsangst inn i øynene. Gjennopplevde endel smertefulle/ydmykende situasjoner, for deretter å kunne reise meg lettet og fri
Resultat:
Jeg er blitt tryggere, mindre redd, mindre selvhøytidelig. Kaster meg uti utfordringer og situasjoner som før virket skremmende og ubehagelige, nå, med en letthet og humor som ofte før ble fastlåst av angsten for å mislykkes.