Prestasjonsangst på skolen
Kategori:
Angst
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Presentasjonsangst, redd for å ikke klare skolen/eksamener.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Første behandling brukte jeg angst/stress algoritmen. Beate følte sterk uro. SUD 10. etterhvert falt SUD ned til 5. hun fant ut at det var presset fra omgivelsene som gjorde henne redd. Hun var redd for ikke klare skolen for da hadde hun ikke klart og leve opp til forventingene til familie og venner. Jeg vekslet mellom angst og PR og SUD gikk ned til 2.
Resultat:
Beate er i dag fin og er ikke redd for ikke å klare skolen.