Opprettet
2006-12-18T21:12
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Rannveig E Espeseth
Kategori
Annet
Overskrift
Rastløs
Beskrivelse av problemet
Klienten har vansker med å sitte stille, følte hun måtte gjøre noe hele tiden.
Tidligere behandling/ medisinering
Behandlings beskrivelse
Jeg begynnte med reversering både på pr 1,og pr 2.Gikk så inn på sinne,hjertemeridianen,men det dukket ikke opp noe sinne. Fortsatte med traume algoritmen og 9g.Reverserte på nytt og klienten følte seg både roligere,og ikke minst trøtt. Avsluttet med ør.
Resultat
Klienten har banket seg selv hver gang uro har oppstått.Hun sovner raskere om natten,sover bedre,og føler seg roligere.Siste behandling for 6 uker siden.
Rastløs
Kategori:
Annet
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten har vansker med å sitte stille, følte hun måtte gjøre noe hele tiden.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Jeg begynnte med reversering både på pr 1,og pr 2.Gikk så inn på sinne,hjertemeridianen,men det dukket ikke opp noe sinne. Fortsatte med traume algoritmen og 9g.Reverserte på nytt og klienten følte seg både roligere,og ikke minst trøtt. Avsluttet med ør.
Resultat:
Klienten har banket seg selv hver gang uro har oppstått.Hun sovner raskere om natten,sover bedre,og føler seg roligere.Siste behandling for 6 uker siden.