Redd for å kjøre bil
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Kvinne 35 år med sterk angst for å kjøre på noen når hun var ute og kjørte bil. Var overbevist at hun ville komme til å kjøre på noen, og når hun hadde kjørt forbi f.eks en fotgjenger måtte hun stoppe bilen og gå ut og sjekke at ikke det lå noen i veien hun hadde kjørt på.
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Angsten for dette problemet så på SUD10 ved start av behandlingen. Etter en runde med algoritme for dette var SUD nede i 7. Gjennomførte en ny runde med algoritmen og SUD gikk ned til 4. Gjennomførte så PR1 og 9g. SUD gikk ned til 1.
Resultat:
Kvinnen ble helt fin etter en behandling, og har ikke lenger den vonde angsten for å kjøre på noen.