Opprettet
2010-06-16T18:06
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Aud-Margaret Vamsæter Kogstad
Kategori
Fobier/frykt
Overskrift
Redd for å kjøre bil
Beskrivelse av problemet
Jeg behandlet en klient fordi vedkommende var redd for å være passasjer i bil. Vedkommende beskrev følelsen som kom opp med en SUD på 10 ved tanken på å sitte på med noen
Tidligere behandling/ medisinering
Klienten hadde ikke forsøkt å behandle dette tidligere
Behandlings beskrivelse
Jeg startet med å få en beskrivelse av problemet. Følelsen når vedkommende satte seg i en bil uten å kjøre selv, lå som en klump i magen. Jeg banket førtst PR1 for evt reversering før jeg banket på universiell følelsesalgortimen og kraveben. Jeg brukte PP,-spurte hva som var det verste med å kjøre med noen, det verste av det igjen osv. til vedkommende kom fra med en følelse. Det var følesen av ikke å ha kontroll som var dominerende, og vi jobbet så med den følelsen. Underveis i behandlingen foretok vi en 9 G , jeg banket også to-tre ganger på traumealgoritmen, og jeg avsluttet behandlingen når SUD var 0 med en gulv til tak hoderulling.
Resultat
Etter bahandlingen fortalte klienten at det føltes helt uproblematisk å sette seg inn og være sjåfør i en bil. Dette til tross for at jeg laget et tøft senarie med en attenåring med helt ferskt førerkort bak rattet, svingete vei, og mulighet for is i veibanen
Redd for å kjøre bil
Kategori:
Fobier/frykt
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Jeg behandlet en klient fordi vedkommende var redd for å være passasjer i bil. Vedkommende beskrev følelsen som kom opp med en SUD på 10 ved tanken på å sitte på med noen
Tidligere behandling medisinering:
Klienten hadde ikke forsøkt å behandle dette tidligere
Behandlings beskrivelse:
Jeg startet med å få en beskrivelse av problemet. Følelsen når vedkommende satte seg i en bil uten å kjøre selv, lå som en klump i magen. Jeg banket førtst PR1 for evt reversering før jeg banket på universiell følelsesalgortimen og kraveben. Jeg brukte PP,-spurte hva som var det verste med å kjøre med noen, det verste av det igjen osv. til vedkommende kom fra med en følelse. Det var følesen av ikke å ha kontroll som var dominerende, og vi jobbet så med den følelsen. Underveis i behandlingen foretok vi en 9 G , jeg banket også to-tre ganger på traumealgoritmen, og jeg avsluttet behandlingen når SUD var 0 med en gulv til tak hoderulling.
Resultat:
Etter bahandlingen fortalte klienten at det føltes helt uproblematisk å sette seg inn og være sjåfør i en bil. Dette til tross for at jeg laget et tøft senarie med en attenåring med helt ferskt førerkort bak rattet, svingete vei, og mulighet for is i veibanen