Redd for matematikk og prøver i matte
Kategori:
Din rolle:
Beskrivelse av problemet:
Kathrine, 13år redd for matte og spesielt prøver
Tidligere behandling medisinering:
Behandlings beskrivelse:
Frykt for en tentamen var på 10 på SUD. Jobbet dette raskt ned til 0 i løpet av 45 minutter.
Resultat:
Dette førte senere til at hun også frivillig jobbet ekstra med matte og faktisk har økt sine karakterer. Meget positiv tilbakemelding.