Opprettet
-0001-11-30T00:11
Din rolle
Terapeut
Terapeut
Linda Gry Madsen
Kategori
Sinne/Hat/Irritasjon
Overskrift
Relasjonsproblemer
Beskrivelse av problemet
Klienten føler bitterhet og sinne mot mor og hun opplever det vanskelig å være i en relasjon til henne. Hun kjenner at mor ”stjeler” energi når hun må ta hensyn til henne. Det har vært alt for mange vanskelige situasjoner i barndommen som mor kunne forhindret og hun tok seg av henne når mor drakk og festet. På festene oppstod det også situasjoner som var ubehagelig for klienten og som hun den dag i dag ikke kan tilgi mor for. Hun ønsker ikke å være så mye sammen med mor og unngår det mest mulig men får et dilemma når barna spør etter mormor og lurer på hvorfor ikke mormor blir bedt til jul. Når de er sammen kommer alltid moren og skal gi en klem uten at klienten vil ha en klem og hun kjenner da en veldig motstand og sinne ovenfor mor når hun trenger seg på og gjør noe som hun ikke vil. Jeg tenker at denne motstanden og sinne kan være sundt i forhold til moren for å beskytte seg selv og forklarer at jeg behandler bare ubehaget rundt det å kjenne på disse følelsene.
Tidligere behandling/ medisinering
Psykolog
Behandlings beskrivelse
Minnet om en fest som moren hadde da hun var liten dukket opp. Situasjonen kjentes først greit ut men etter hvert kjente hun at hun faktisk ble redd. SUD var 10. Jeg startet å banke på traumealgoritme; Øb-Ø-A-Kb mens hun beskrev hvor hun var, hvor gammel hun var og hva hun ble redd for. Klienten forteller om flere ubehagelig situasjoner og hun klarer ikke å slappe av. Ubehaget sitter i ryggen som en svart klump. SUD er 10. Jeg banker på den universelle følelsesalgoritmen; G-Kb + PR punktene mens hun beskriver klumpen i ryggen med et detaljert indre fokus. Farge og form forandrer seg under behandlingen og SUD synker gradvis. Når SUD er nede på 4 kjenner hun på stress som sitter i brystet når en ny farge trenger seg inn på de andre fargene og SUD er 8. Jeg fortsetter med den universelle følelsesalgoritmen mens hun kjenner på stresset. SUD går gradvis ned og klumpen i ryggen dukker opp igjen som jeg følger videre til den synker helt ned til 2 og avslutter med Ør. Mens vi snakker videre og jeg ber henne kjenne etter om hun fortsatt blir like redd når hun tenker på den samme situasjonen har redselen hun kjente på tidligere blitt redusert. Hun kjenner nå på at hun er utrygg på hele situasjonen. SUD er 5. Mens jeg fortsetter med den universelle følelsesalgoritmen dukker klumpen opp igjen i ryggen og den er ubehagelig. Hun forteller videre om episoden som hun begynte på i starten av timen og jeg følger følelsene av tristhet, sinne, frustrasjoner, ensomhet og svimmelhet. SUD synker gradvis nedover fra 9 til 6 på alle følelsene inntil SUD er uforandret. Jeg gjør 9G og SUD synker videre nedover til 2 hvor jeg avslutter med Ør for å forankre behandlingen. Det er tid for å avslutte behandlingen og jeg sjekker ut om utryggheten er mindre nå og det er den så jeg velger å avslutte og vi setter opp en ny time. Klienten forteller en annen time at mor skal feire jul sammen med henne og hennes familie hjemme hos dem. Når vi snakker om dette så kjenner hun at hun blir irritert på mor. Hun tenker på mors oppførsel og at mor ikke respekterer hennes grenser. ”Det er så mye når hun kommer! Det er så mye leven og mor skal alltid være så mye bedre enn andre. Det starter allerede når hun tramper på terrassen og tar i dør håndtaket” Klienten kjenner her og nå på en irritasjon hvor SUD er 10. Jeg ber henne se for seg den situasjonen hun beskrev mens jeg benytter Øb-Ø-A-Kb-Lif-Kb. Da sank SUD ned til 7-8 og en trist følelse dukker opp med en SUD på 8 hvor jeg fortsatter med Den Universelle Følelsesalgoritmen. Et minne om ”lukten av mor” dukker opp og vekker avsky hos henne og hun føler seg uvel. Jeg spurte om hun kunne kjenne lukten her og nå og virkelig snuse inn for å kjenne nyanser og jeg spør etter DD av lukten mens jeg banker Traumealgoritmen + PR punktene. SUD går ned fra 10 til 6 og da dukker det opp flere tanker angående julen og at mor skal sove over. Jeg spør videre om PP, hva det verste er med at hun kommer og skal til og med ligge over. Etter flere runder med spørsmål blir klienten klar over hvor sliten hun blir når hun ikke får satt grenser i sin egen komfortsone og når mor går innenfor en grense som er satt. Jeg følger hennes følelser og sanser som dukker opp og som setter seg i ryggen med en SUD på 8. Jeg spør om farge og form i indre detaljert fokus og følger forandringene mens jeg banker. SUD går ned til 2 og jeg avslutter med Ør og SUD går enda ned til 1. Jeg går tilbake for å sjekke ut om hun kjenner på irritasjon med tankene om hvor mye mor er, at hun skal ligge over, klemming osv. SUD var da 3 og gått ned til 2 med 9G, og videre til 1 med ØR. Tristheten får hun ikke tak i lenger.
Resultat
Klienten uttrykker at hun føler seg lettere men sliten - avslappende sliten. Hun kjenner ikke lenger på sinnet når hun tenker på mor.
Relasjonsproblemer
Kategori:
Sinne/Hat/Irritasjon
Din rolle:
Terapeut
Beskrivelse av problemet:
Klienten føler bitterhet og sinne mot mor og hun opplever det vanskelig å være i en relasjon til henne. Hun kjenner at mor ”stjeler” energi når hun må ta hensyn til henne. Det har vært alt for mange vanskelige situasjoner i barndommen som mor kunne forhindret og hun tok seg av henne når mor drakk og festet. På festene oppstod det også situasjoner som var ubehagelig for klienten og som hun den dag i dag ikke kan tilgi mor for. Hun ønsker ikke å være så mye sammen med mor og unngår det mest mulig men får et dilemma når barna spør etter mormor og lurer på hvorfor ikke mormor blir bedt til jul. Når de er sammen kommer alltid moren og skal gi en klem uten at klienten vil ha en klem og hun kjenner da en veldig motstand og sinne ovenfor mor når hun trenger seg på og gjør noe som hun ikke vil. Jeg tenker at denne motstanden og sinne kan være sundt i forhold til moren for å beskytte seg selv og forklarer at jeg behandler bare ubehaget rundt det å kjenne på disse følelsene.
Tidligere behandling medisinering:
Psykolog
Behandlings beskrivelse:
Minnet om en fest som moren hadde da hun var liten dukket opp. Situasjonen kjentes først greit ut men etter hvert kjente hun at hun faktisk ble redd. SUD var 10. Jeg startet å banke på traumealgoritme; Øb-Ø-A-Kb mens hun beskrev hvor hun var, hvor gammel hun var og hva hun ble redd for. Klienten forteller om flere ubehagelig situasjoner og hun klarer ikke å slappe av. Ubehaget sitter i ryggen som en svart klump. SUD er 10. Jeg banker på den universelle følelsesalgoritmen; G-Kb + PR punktene mens hun beskriver klumpen i ryggen med et detaljert indre fokus. Farge og form forandrer seg under behandlingen og SUD synker gradvis. Når SUD er nede på 4 kjenner hun på stress som sitter i brystet når en ny farge trenger seg inn på de andre fargene og SUD er 8. Jeg fortsetter med den universelle følelsesalgoritmen mens hun kjenner på stresset. SUD går gradvis ned og klumpen i ryggen dukker opp igjen som jeg følger videre til den synker helt ned til 2 og avslutter med Ør. Mens vi snakker videre og jeg ber henne kjenne etter om hun fortsatt blir like redd når hun tenker på den samme situasjonen har redselen hun kjente på tidligere blitt redusert. Hun kjenner nå på at hun er utrygg på hele situasjonen. SUD er 5. Mens jeg fortsetter med den universelle følelsesalgoritmen dukker klumpen opp igjen i ryggen og den er ubehagelig. Hun forteller videre om episoden som hun begynte på i starten av timen og jeg følger følelsene av tristhet, sinne, frustrasjoner, ensomhet og svimmelhet. SUD synker gradvis nedover fra 9 til 6 på alle følelsene inntil SUD er uforandret. Jeg gjør 9G og SUD synker videre nedover til 2 hvor jeg avslutter med Ør for å forankre behandlingen. Det er tid for å avslutte behandlingen og jeg sjekker ut om utryggheten er mindre nå og det er den så jeg velger å avslutte og vi setter opp en ny time. Klienten forteller en annen time at mor skal feire jul sammen med henne og hennes familie hjemme hos dem. Når vi snakker om dette så kjenner hun at hun blir irritert på mor. Hun tenker på mors oppførsel og at mor ikke respekterer hennes grenser. ”Det er så mye når hun kommer! Det er så mye leven og mor skal alltid være så mye bedre enn andre. Det starter allerede når hun tramper på terrassen og tar i dør håndtaket” Klienten kjenner her og nå på en irritasjon hvor SUD er 10. Jeg ber henne se for seg den situasjonen hun beskrev mens jeg benytter Øb-Ø-A-Kb-Lif-Kb. Da sank SUD ned til 7-8 og en trist følelse dukker opp med en SUD på 8 hvor jeg fortsatter med Den Universelle Følelsesalgoritmen. Et minne om ”lukten av mor” dukker opp og vekker avsky hos henne og hun føler seg uvel. Jeg spurte om hun kunne kjenne lukten her og nå og virkelig snuse inn for å kjenne nyanser og jeg spør etter DD av lukten mens jeg banker Traumealgoritmen + PR punktene. SUD går ned fra 10 til 6 og da dukker det opp flere tanker angående julen og at mor skal sove over. Jeg spør videre om PP, hva det verste er med at hun kommer og skal til og med ligge over. Etter flere runder med spørsmål blir klienten klar over hvor sliten hun blir når hun ikke får satt grenser i sin egen komfortsone og når mor går innenfor en grense som er satt. Jeg følger hennes følelser og sanser som dukker opp og som setter seg i ryggen med en SUD på 8. Jeg spør om farge og form i indre detaljert fokus og følger forandringene mens jeg banker. SUD går ned til 2 og jeg avslutter med Ør og SUD går enda ned til 1. Jeg går tilbake for å sjekke ut om hun kjenner på irritasjon med tankene om hvor mye mor er, at hun skal ligge over, klemming osv. SUD var da 3 og gått ned til 2 med 9G, og videre til 1 med ØR. Tristheten får hun ikke tak i lenger.
Resultat:
Klienten uttrykker at hun føler seg lettere men sliten - avslappende sliten. Hun kjenner ikke lenger på sinnet når hun tenker på mor.